inmotion discount
stin

15.7.2016 V rámci letošních souvislých oprav krajských silnic probíhá oprava silnice III/37016 Skály – Rešov. Jedná se o II. etapu opravy, ta první proběhla v loňském roce.

 

V současnosti se opravuje úsek od km 2,800  po 4,613 km jedná se o úsek navazující na opravu komunikace v roce 2015, pokračuje v průtahu obcí Rešov a končí na konci obce zaústěním do polní komunikace. Součástí realizované stavby je rekonstrukce 3 propustků, stavební údržba mostu ev.č.37016-1 v obci Rešov, čištění silničních příkop, úprava odvodnění v obci Rešov zřízením 5-ti řádku ze žulových kostek a zřízením vodorovného značení.

 

 Rešov 2

 

V loňském roce byl během první etapy opraven úsek v délce 2,800 km od křižovatky se silnicí II/370 v průtahu obce Skály ve směru na obec Rešov. Silnice II/370 byla opravena v roce 2013 z dotačního programu financovaného Evropskou unií. Během I. etapy byl rekonstruován jeden propustek v obci Skály. Na obou úsecích byla zvolena technologie recyklace za studena a pokládka nového povrchu.

 

 Rešov 3

 

 „Díky poskytnuté dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury jsme mohli přistoupit k celkové opravě úseku od hlavní silnice v obci Skály po konec obce Rešov, kterou jsme vzhledem nákladům rozdělili na dvě etapy. I v dalších letech se budeme zaměřovat mimo jiné na lokality, které užívají návštěvníci Jeseníků, abychom přispěli ke zvýšení komfortu služeb našeho regionu,“ řekl Jaroslav Kala, vedoucí střediska Bruntál, Správy silnic Moravskoslezského kraje.

 

„Je pro nás milým překvapením, že II. etapa rekonstrukce komunikace Skály – Rešov je realizována do jednoho roku po ukončení I. etapy. Tato komunikace je hodně vytížena především v letních měsících, kdy Rešovské vodopády navštíví až 40 000 turistů z celé republiky, kteří jistě uvítají pohodlnou a bezpečnou dopravu. Zároveň obec naváže na obnovenou státní silnici rekonstrukcí části cyklostezky k Rešovským vodopádům, čímž chceme přispět ke zlepšení podmínek návštěvníků nejen naší obce, ale i regionu a Moravskoslezského kraje, který na rekonstrukci cyklostezky schválil obci dotaci ve výši 60% nákladů,“ řekla starostka obce Horní Město Eva Machová.

 

Poznámka:

Rešovské vodopády je národní přírodní památka a najdeme ji západním směrem od obce Rešov a na toku říčky Huntavy. Přírodní památka je součástí přírodního parku Sovinecko. Severovýchodním směrem leží město Rýmařov, severním směrem městečko Horní Město a severozápadně se rozkládá obec Tvrdkov.