inmotion discount
stin

14.7.2016 Kromě základních úkolů, které plní Správa silnic Moravskoslezského kraje v zimní i letní údržbě komunikací, se krajští silničáři ve spolupráci s Dopravní Policií ČR zaměřují na zlepšování  bezpečnosti silničního provozu BESIP.

 

 A Bílení stromů 2

 

Nejvíce frekventovanými prvky, které chrání řidiče při jízdě po silnici, jsou svodidla nebo dostatečně označené pevné překážky v krajnici (stromy). Samozřejmě k nim přibývají další modernější nástroje upozorňující na problematická místa, jako je označování prudkých zatáček, zdrsňování povrchů v místech možného smyku, nebo používání světelných efektů ve středové čáře tzv. „kočičích oči“. Každodenní rutinou je kontrola dopravních značek, jejich technický stav, správná svítivost a umístění.

 

 bezpečnost Poruba Děhylov

 

„Realizace nových opatření, která jsou navrhována na základě zkušeností a vyhodnocení dopravních nehod, se provádí postupně. Účelem však není zahltit naše komunikace změtí ochranných prvků,“ konstatoval Milan Novák, technicko-provozní náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje.