inmotion discount
stin

18.7.2016 Stavební práce na nově vznikající okružní křižovatce ve Sviadnově byly zahájeny na začátku letošních prázdnin a nyní pokračují podle harmonogramu prací. Nová okružní křižovatka, která má nahradit stávající průsečnou křižovatku silnic III/48411 a III/4845 s místní komunikací a zvýší bezpečnost silniční dopravy v lokalitě, by měla být průjezdná na začátku nového školního roku.

 

Důvodem zřízení přímého přejezdu přes střední ostrůvek ve směru od Staříče do Lískovce je nadrozměrná doprava z okolních firem. Ta však bude umožněna jen po odemknutí závory, která zde bude nainstalována. Průjezd nadrozměrných aut tak bude korigován.

 

 Sviadnov2

 

Stavební náklady se předpokládají v celkové výši cca 7 015 tis. Kč včetně DPH, z toho obec Sviadnov uhradí cca 638 tis. Kč za nové chodníky a s tím související přeložku vodovodu a úpravu oplocení.

 

 Sviadnov3

 

V současnosti probíhají práce na přeložkách inženýrských sítí a na konstrukčních vrstvách vozovek. Dále se pracuje na odvodnění a na pokládce kabelů veřejného osvětlení.

 

Sviadnov4

 

Objízdná trasa je vedena po D56 v úseku Frýdek-Místek – sjezd Paskov. V rámci stavby je prioritně zajištěna veřejná autobusová doprava, jež ve Sviadnově zahrnuje linky městské, příměstské i dálkové. Proto jsou na místních a účelových komunikacích a to v jízdních pruzích vybudovány provizorní zastávky.

 Původní křižovatka před přestavbou

 

Sviadno5

 

Účastníkům silničního provozu děkujeme za trpělivost.