inmotion discount
stin

19.7.2016 O letošní stavební sezóně si povídal ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm s redaktorem deníku Právo.

 

Letošní stavební sezóna je z pohledu krajských silničářů stejně náročná jako ta loňská. Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK) si naplánovala souvislé opravy na 45 úsecích silnic II. a III. třídy za přibližně 300 miliónů korun, rekonstrukce 19 mostů s odhadem celkových nákladů ve výši 95 miliónů a opravu 27 kusů propustků za asi 21 miliónů.

 

 ředitel1

 

„I když stav krajských silnic hodnotím jako dobrý, přibližně čtvrtina komunikací v kraji by potřebovala opravit. Ve většině případů se však jedná hlavně o silnice III. tříd s menší intenzitou dopravy,“ popsal ředitel SSMSK Tomáš Böhm a dodal, že oprava a údržba silnic je proces, který nikdy neskončí. „Nikdy nebudeme moci říci, tak máme vše hotovo.“

 

V havarijním stavu však není podle Böhma žádná dopravně významná silnice ani most. „Ve špatném stavu jsou některé silnice s nižší intenzitou dopravy. Při přípravě plánu oprav však musíme postupovat od významnějších a zatíženějších silnic po ty méně důležité,“ vysvětlil, proč se právě na málo vytížené silnice peněz nedostává.

 

Na letní údržbu má letos SSMSK zhruba 327,7 miliónů, přičemž součástí této částky je 113,8 miliónů určených na souvislé opravy. Dalších 170 miliónů mají silničáři už nyní připraveno na zimní údržbu. „Jedná se o plán, který se v průběhu roku přizpůsobuje aktuálním klimatickým podmínkám. Pokud se všechny finanční prostředky nevyčerpají v zimní údržbě, přechází do letní údržby, jde o jeden balík peněz,“ objasnil Böhm.

 

Kdyby chtělo hejtmanství najednou vyspravit všechny silnice, které vlastní a realizovat plánované investice, potřebovalo by částku kolem 12 miliard. Vyplývá to z tzv. Bílé knihy, která systematicky mapuje stav komunikací II. a III. tříd, vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací v silniční síti. Jak ředitel SSMSK uvedl, z Bílé knihy je projekčně rozpracováno zhruba 30 procent silničních staveb. „Když provedeme velice hrubý odhad nákladů na souvislé opravy krajských silnic, dostaneme se přibližně k číslu 4,9 miliard korun, které bychom potřebovali na opravu asi 700 kilometrů silnic,“ vyčíslil a dodal, že na rekonstrukci 220 mostů by správa potřebovala 1,7 miliard.

 

Těžký život silničářů

 

Zatímco řada řidičů má představu o tom, že letní měsíce jsou pro opravy komunikací nejlepší, ředitel Böhm takové myšlenky vyvrací. „Nepřítelem silničářů v letním období jsou vysoké teploty, které spolu s teplou obalovanou směsí vytvářejí nesnesitelné prostředí. V takovýchto horkých dnech se snažíme provádět potřebné činnosti pokud možno omezeně nebo na vhodných úsecích, například v lesních úsecích mimo dosah slunečních paprsků. Samozřejmě musíme dbát na správný pitný režim našich zaměstnanců a potřebné časové přestávky,“ ujistil.

 

Poznámka:

Moravskoslezský kraj vlastní 2735 kilometrů komunikací, z toho je 840 kilometrů silnic II. třídy a 1895 kilometrů silnic III. třídy, a 1117 mostů. Silnice i mosty spravuje příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje (SS MSK), která zaměstnává 557 lidí a její roční rozpočet na opravy a údržbu silnic včetně provozních výdajů v zimním i letním období je zhruba 497,7 miliónů korun.