inmotion discount
stin

21.7.2016V polovině června letošního roku byla dokončena přestavba mostního objektu postaveného v roce 1969 s délkou přemostění 14,9m a možným zatížením 16t a 20t na propustek ev. č. 48411-6p s délkou přemostění 1m s možným zatížením 32t a 80t.

 

 Paskov4

 

Stavební práce, které trvaly zhruba jeden měsíc, byly zahájeny začátkem května letošního roku. Nová přesýpaná konstrukce se zatrubněním stála z rozpočtu Mostního programu Správy silnic Moravskoslezského kraje 2016 cca 2,6 mil. Kč vč. DPH. 

 

 Paskov3