inmotion discount
stin

29.6.2016 Správa silnic Moravskoslezského kraje v letošním roce zahájila rekonstrukci silnice č. II/370 mezi Rýmařovem a Velkou Štáhlí. Jedná se o největší investiční akci letošního roku s předpokládanými náklady ve výši cca 30,2 mil. Kč.

Odstraňování podkladních vrstev vozovky

 

 Jamartice4

 

Stavební práce byly zahájeny 30. května 2016 a jsou rozděleny na tři etapy s předpokládaným ukončením v závěru letošního roku. Rozsáhlá investiční akce obsahuje výměnu podkladních a asfaltových vrstev vozovky a také sanaci pláně. Část silniční příkopy bude na několika místech vydlážděna betonovými prefabrikáty. V některých úsecích bude silnice rozšířena. Na místě stávajícího propustku přes potok Lučina bude postaven nový most se čtyřmetrovým přemostěním. Za mostem bude postavena opěrná zeď délky 25m, kde bude provedeno zpevnění svahu a vydláždění koryta potoka Lučina“, vysvětlil vedoucí střediska Bruntál Jaroslav Kala a doplnil: „Na sloupech elektrického vedení se vymění svítidla veřejného osvětlení za sodíkové výbojky. Součástí stavby je provedení přeložek vedení ČEZ a O2 a propustků.“

 

Základ mostu

 

 Jamartice

 

Stavební práce probíhají za úplné uzávěry. Objízdná trasa je v  místech mezi obcí Jamartice a křížením potoka Lučina se silnicí II/370 vedena po silnici I/11 a místní komunikaci spojující I/11 a II/370. Ve druhé části stavebních prací bude mezi Rýmařovem a křížením II/370 s potokem Lučina zachován omezený provoz pro veřejnou autobusovou dopravu a místní obslužnost.

 

Základ opěrné zdi

 

 Jamartice3

 

V první části stavebních prací nejprve proběhla demolice propustku přes potok Lučina a pokládají se základy a nosná betonová konstrukce mostu včetně betonového základu opěrné zdi. Na silnici nyní probíhá odstranění stávajících podkladních vrstev.