inmotion discount
stin

28.6.2016 Letošní stavební sezóna u silničářů bude stejně náročná jako v loňském roce. Kromě 49 souvislých oprav krajských silnic, 19 rekonstrukcí mostů a 27 propustků Správa silnic provádí velkoplošné vysprávky a opravy výtluků.

 

 odry3

 

Například během června proběhla oprava vozovky silnice III/04737 Odry – Pohoř na Novojičínsku. Jeden úsek byl na ulici Pohořská v Odrách (km 0,000 – 0,220) a druhý před obcí Pohoř (km 2,300 – 2,500).

 

 odry2

 

„Našimi zaměstnanci bylo provedeno vyfrézování v celé výměře do hloubky 5 cm, sanace neúnosných míst, oprava dvojřádku ze žulových kostek, spojovací postřik a následně položena obrusná vrstva. Nakonec bylo provedeno zalití pracovních spár asfaltovou zálivkou. Celkově bylo spotřebováno 550 t obalované drti,“ informoval vedoucí provozního úseku střediska Nový Jičín Roman Šenk. „Práce probíhaly denně v prodloužených směnách. Další drobné vysprávky jsme provedli mimo jiné i v Mankovicích. V současné době jsou provedeny opravy výtluků balenou na cca 80% vozovek v okrese Nový Jičín,“ doplnil Šenk.

 

Vysprávky v Mankovicích na Novojičínsku

 Mankovice 3