inmotion discount
stin

15.6.2016 Zima na Pradědu skončila koncem dubnu. V době, kdy v nížinách pršelo, na účelové komunikaci vedoucí na naši nejvyšší horu v kraji, silničáři uklízeli sníh. Nyní je komunikace připravena na nápor cyklistů a pěších turistů.

 

 ovčárna4

 

Silnici jsme od prachu a drti, kterou jsme vysypali na komunikaci v průběhu zimy, uklidili dokonce dvakrát, neboť se zima do vyšších poloh vrátila v době, kdy byl proveden první jarní úklid. V současnosti dočišťujeme odvodňovací žlaby a opravuje dva propustky. V úseku od závory na Hvězdě nás ještě čeká přibližně 100 metrová důkladnější oprava povrchu vozovky,“ vysvětlil vedoucí střediska Bruntál Jaroslav Kala.

 

 ovčárna3

 

Provoz na účelové komunikaci je v letní sezóně regulován v době od 8.00 hodin do 19.00 hodin. V době od 19.00 do 8.00 hod je provoz regulován svislým dopravním značením. Výjezd je vždy v celou hodinu a sjezd vždy v ½ hodinu. Na dolním i horním konci účelové komunikace jsou nainstalovány závory k fyzickému zabezpečení regulace dopravy, důvodem zřízení byla nekázeň některých návštěvníků oblasti.  Dále je zde instalováno světelné signalizační zařízení společně s proměnnou návěstní tabulí pro informování uživatelů účelové komunikace o parametrech regulace dopravy. Parkování na parkovišti Ovčárna je zpoplatněno - ceník

 

 ovčárna5