inmotion discount
stin

8.6.2016 V těchto dnech se dokončuje souvislá oprava povrchu silnice v Horní Suché na silnici č. II/474 ulice Těrlická. Stavba byla financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) částkou 3,9 mil. Kč.

 

 Horní Suchá 2

 

V celkové délce 1510 m byl položen nový živičný koberec opatřen novým vodorovným dopravním značením v plastové úpravě.

  

Horní Suchá 4

 

SFDI