inmotion discount
stin

6.6.2016 Koncem května byla dokončena souvislá živičná oprava povrchu silnice III/4726 ulice Šumbarská na úseku dlouhém 1000m.

 

Po odstranění obrusné vrstvy původního zvětralého krytu a provedení sanací v podkladu byl na vozovku položen nový živičný koberec. Odstraněním poruch došlo ke snížení hluku z dopravní zátěže. Na nový povrch bylo položeno nové vodorovné dopravní značení v kvalitní plastové úpravě. Stavba s náklady ve výši cca 2,7 mil. Kč včetně DPH byla financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

 

 

SFDI