inmotion discount
stin

31.5.2016 Letní činnosti se řídí časovým harmonogramem, který určuje četnost a časové rozložení jednotlivých úkonů letních údržby, do nichž spadá sečení travní zeleně. V těchto dnech Správa silnic začíná první letošní seč trávy kolem krajských komunikací.

 

 sečení2

 

„Sečení silniční zeleně se provádí ve dvou hlavních cyklech. První seč kolem silnic II. a III. třídy proběhne od května do poloviny července. Zde bude podstatné, abychom zajistili, především dobrý výhled řidičům na křižovatkách. Druhá seč na plnou šíři silničního pozemku nás čeká v srpnu, a to jak strojně s využitím traktorových sekaček, tak v hůře dostupných místech ruční technikou,“ informoval technicko-provozní náměstek Milan Novák a dodal: „Jedná se o časově náročnou činnost s nasazením veškeré techniky, která skončí v říjnu.“