inmotion discount
stin

30. 5. 2016 V centru obce Stonava byla provedena souvislá živičná oprava povrchu silnice od křižovatky se silnicí č. III/4749 až po zastávku u zdravotního střediska v celkové délce 1200 m.

 

 stonava 2

 

Opravou bylo dosaženo lepších odtokových poměrů a zpevnění povrchu silnice. Odstraněním poruch došlo ke snížení hluku z dopravní zátěže. Na opravený povrch bylo položeno nové vodorovné dopravní značení. Stavební práce s náklady ve výši cca 4,3 mil. Kč vč. DPH, byly hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

 stonava 3

 

 SFDI