inmotion discount
stin

26.5.2016 Po silnicích se pohybují přetížená nákladní auta, která mají velký podíl na destrukci vozovky. Aby se tento problém zmírnil či zcela odstranil, provádí Centrum služeb pro silniční dopravu ve spolupráci s Policií ČR a Správou silnic Moravskoslezského kraje pravidelné vážení nákladních vozidel.

 

Správa silnic vytipovala vhodná místa pro vážení, která se společně s časovým intervalem měření neustále každý měsíc mění, abychom neukázněné dopravce identifikovali.

 

„Vážení probíhá na celém území našeho kraje a jsme za to rádi, neboť přetížená nákladní auta rozrušují svrchní vrstvy vozovky a ty jsou pak náchylné na celkový rozpad,“ vysvětlil technicko-provozní náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Milan Novák.