inmotion discount
stin

24.5.2016 V roce 2014 pořídila Správa silnic Moravskoslezského kraje nový finišer na velkoplošné vysprávky krajských silnic. Jeho využití je stoprocentní. V současnosti byla takto vyspravena silnice č. III/44334 ve Filipovicích na Opavsku a v následujících dnech se stroj přesune na Karvinsko, kde v Orlové – Dukle opraví autobusový záliv a pokračovat bude na silnici I/48 na kruhovém objezdu v Chotěbuzi a dále se provede velkoplošná vysprávka na silnici I/11 v Českém Těšíně. Mimo velkoplošné vysprávky silničáři Správy silnic MSK provádí drobnější opravy jednotlivých výtluků.

 

 Filipovice2

 

„Pro úplné využití našeho finišeru máme zpracován plán, který je měsíčně aktualizován a doplňován podle potřeby jednotlivých středisek Správy silnic. Postupujeme podle priorit od silnic I. tříd, přes souvislé opravy komunikací až po drobné vysprávky na silnicích II. a III. třídy,“ konstatoval vedoucí provozního úseku Petr Michalička a dodal: „Nutná je spolupráce pracovních čet v jednotlivých střediscích při přípravě opravovaného úseku, tak aby nevznikaly zbytečné prostoje a finišer byl maximálně využit. Četa obsluhy stroje je složena z šesti osob. Při vysprávkách s velkým objemem balené směsi musí být k dispozici také dostatečný počet vozidel, aby nedocházelo k vychladnutí směsi při čekání na další vozidlo a pokládka tak byla plynulá. Před pokládkou musí být povrch čistý a ošetřený spojovacím postřikem,“ uzavřel Michalička.

 

Velkoplošná oprava silnice III/44334 Filipovice na Opavsku

 Filipovice3

 

Finišer Caterpillar  AP255E je určen k lehkému provoznímu zatížení a může klást asfaltové povrchy v mnoha aplikacích. Lze ho používat například na silnicích, ulicích, parkovištích, dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. Finišer odebírá asfaltovou směs z nákladního automobilu nebo přepravního vozidla na přední straně. Tuto směs ukládá do násypky. Lat’kový dopravník přenáší směs z násypky do zadní části stroje. Směs stéká na zem před vyrovnávačem. Vyrovnávač tvaruje a vyrovnává směs podle stanovených rozměrů. Sklon a náklon asfaltového povrchu jsou přesně regulovány snímači a referenčními prvky, které jsou na stroji namontované. Tento systém dosahuje vysokého stupně rovnosti.

 

 Filipovice4