inmotion discount
stin

V úterý 17. května 2016 členové Výboru pro dopravu zastupitelstvakraje a Investiční komise rady kraje absolvovali výjezdní zasedání, které se uskutečnilo přímo v terénu na Bruntálsku. Zasedání, za účasti vedoucího odboru dopravy KÚ MSK Ivo Murase, zahájil předseda výboru pro dopravu Jaroslav Kala, který preferuje nutnou znalosti místních poměrů.

 výbor2

 CM Hrabyně představil vedoucí střediska Opava Petr Kudela

výbor3

 CM Hrabyně - nová hala na posypovou sůl

výbor4

 

„Pokud má výbor pro dopravu vyjádřit podporu zamýšleným projektům, nebo o něčem rozhodovat, musí znát důkladně místní poměry a ty se dají získat jedině v terénu. Proto se členové výboru pro dopravu snaží co nejvíce vyjíždět na silnice v rámci celého kraje. Vždy si vybereme určitou oblast, se kterou se důkladně seznámíme. Rozhodování výboru je pak přesnější a relevantnější, řekl předseda výboru Jaroslav Kala.

 CM v Krnově představil vedoucí střediska Bruntál Jaroslav Kala společně s vedoucím cestmistrovství Michalem Steuerem

 výbor5

 Ukázka techniky na CM Krnov

výbor6

 

Pracovní jednání se zaměřilo tentokrát na vybrané stavby v Ostravě, Opavě a Bruntálsku. Ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm provedl přítomné celou trasou, která mimo jiné vedla na cestmistrovství v Hrabyni a Krnově, kde si členové výboru a investiční komise prohlédli novou halu na posypovou sůl či silničářskou techniku.

 

 výbor7

 

Během zpáteční cesty do Ostravy si všichni vyslechli technicko-provozního náměstka Milana Nováka, který je seznámil s vyhodnocením zimní údržby za zimní období 2015-2016.

 

Vedoucí střediska Bruntál Jaroslav Kala předvedl protipovodňovou zábranu v hale na posypovou sůl na CM v Krnově

výbor9

 

 výbor8