inmotion discount
stin

16.5.2016 Dnes pracovníci Správy silnic Moravskoslezského kraje v 9:45 dopoledne na úseku čtyřpruhové silnice č. I/48 ve směru na Příbor u odbočky na obec Hájov prováděli instalaci směrových sloupků. Pracoviště bylo řádně označeno výstražnou šipkou, kterou totálně zdemolovalo dodávkové auto Mercedes Benz, které v plné rychlosti narazilo do vozidla Správy silnic. Řidič se zřejmě plně nevěnoval řízení vozidla a přehlédl výstražné světlo světelné šipky, která upozorňovala na práce na cestě. Došlo k totální destrukci přívěsného vozíku. Štěstí, že nedošlo ke zranění či snad dokonce ke smrtelnému úrazu osob. Dopravní nehodu vyšetřuje Policie ČR.

 

 Nehoda2

 

Neohleduplní řidiči by si měli uvědomit závažné důsledky nerespektování výstražných signálů silničářů, kteří jsou na silnici ohroženi přímo na životě.

Základní pravidla ohleduplnosti k pracovníkům, pracujících za provozu na silnicích:

  1. Plně se věnovat řízení, sledovat vozovku na dostatečnou vzdálenost úměrnou rychlosti
  2. Dodržovat rychlostní omezení (ty značky u silnice tam opravdu nejsou jen tak)
  3. Když už míjím dopravní nehodu, nerozptyluji se, neb se mi může stát to samé
  4. Je nutné určitě zpozornit, pokud se na silnici pohybují osoby ve výstražných vestách.

 

 Nehoda3

 

Mějme proto všichni na paměti, že auto je zbraň a několik sekund nepozornosti může způsobit katastrofu pro všechny zúčastněné.