inmotion discount
stin

26.4.2016 V pondělí 25. 4. 2016 se v Třinci uskutečnilo pracovní jednání za účasti představitelů města Třince, Moravskoslezského kraje i Správy silnic Moravskoslezského kraje, na kterém byla řešena příprava dalších silničních staveb.

 

Příjezd do Třince směrem od Českého Těšína by měl v blízké budoucnosti získat novou důstojnější podobu. Připravovaná rekonstrukce krajské silnice II/468 včetně navazující ulice Nádražní a opěrných zdí naproti modernizovanému nádraží v Třinci byla předmětem jednání starostky Třince Věry Palkovské s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Danielem Havlíkem, vedoucím odboru dopravy KÚ MSK Ivo Murasem, ředitelem Správy silnic MSK Tomášem Böhmem a vedoucím střediska Frýdek-Místek  SSSMSK Radomírem Vlkem.

 

Třinec2

 

 „Už delší dobu děláme všechno pro to, aby vjezd do Třince směrem od Českého Těšína přes Baliny získal přívětivější tvář a navíc máme v plánu na této páteřní komunikaci vybudovat v délce 1,7 km oboustrannou cyklostezku. Díky vstřícnému přístupu představitelů Moravskoslezského kraje a dlouhodobé vzájemné spolupráci už nechala Správa silnic Moravskoslezského kraje zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci cesty i opěrných zdí. Společně teď musíme vyřešit tři důležité náročné body – majetkoprávní vypořádání, stavební povolení a financování,“ uvedla starostka Třince Věra Palkovská.

 

S největší pravděpodobností by měla rekonstrukci částečně pokrýt evropská dotace. „Naší představou je využít současného programového období a financovat stavbu z evropských dotací. Zbytek by dokryl Moravskoslezský kraj. Pokud by byly všechny majetkoprávní záležitosti vypořádány a vydáno stavební povolení, s realizací by vzhledem k významu stavby neměl být problém.  Reálným předpokladem, kdy by se mohlo začít s rekonstrukcí, je podle našeho názoru rok 2018,“ dodal náměstek hejtmana MSK Daniel Havlík.

 

Podle informací ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáše Böhma zahrnuje projektová dokumentace rekonstrukci povrchu silnice v délce zhruba 4,7 kilometru od kruhového objezdu v Třinci po Baliny. Počítá se i s modernizací tří opěrných zdí, které jsou už ve špatném stavebním stavu. Podle projektových dokumentací se stěny budou mj. obkládat kamenem, kotvit do stávajícího svahu a injektovat. Náklady na opravu cesty se pohybují ve výši 85 milionů Kč, rekonstrukce opěrných zdí má stát zhruba 36 milionů Kč. Celkově by si stavba podle předběžných odhadů měla vyžádat 121 milionů Kč.

 

 Třinec3

 

Během setkání přišla na řadu i otázka rekonstrukce křižovatky u Napoleona, která po dokončení a zprovoznění obchvatu Třince na podzim příštího roku přejde do majetku Moravskoslezského kraje. Snahu vyřešit složitou dopravní situaci „u Napoleona“ v místech křížení hlavního tahu I/11 a silnice vedoucí na Oldřichovice vyvíjí město už řadu let. „Usilujeme o to, aby se křižovatka stala klidnější a plynulejší a pro řidiče vyjíždějící od Oldřichovic i vstřícnější, proto už realizujeme konkrétní kroky k tomu, aby tomu tak bylo. Dohodli jsme se s Moravskoslezským krajem, že město Třinec zpracuje projektovou dokumentaci a zajistí veškerou přípravu ke stavbě. Financování by bylo v režii vlastníka silnice s účastí města, které bude financovat světelnou signalizaci,“ dodala starostka s tím, že na projektu vstřícné křižovatky s odbočovacími pruhy a semafory se už pracuje.