inmotion discount
stin

19.4.2016 Účet za uplynulou zimu, ve srovnání s průměrnými náklady na zimní období za posledních pět let, je nejnižší. Celkové náklady za zimní období od listopadu 2015 do konce března 2016 jsou ve výši 132 mil. Kč. Z pohledu silničářů byla zima sice mírná, časté střídání teplot si však vyžadovalo častou kontrolu a údržbu namrzajících silnic. Na silnice v kraji bylo vysypáno celkem 14 tisíc tun posypové soli a 20 tisíc tun inertního materiálu.

 

Během zimního období bylo potřeba celkem 123 zásahových dnů.  Pro srovnání, v zimě 2014-2015 vyjeli silničáři 103 krát a například během zimy 2012-2013 bylo 140 zásahů.

 

„Úspory v přibližné výši 20 mil. Kč byly částečně použity na neméně důležité údržbové práce, které bylo možné provádět i v zimních klimatických podmínkách, a taktéž posílí rozpočet na letní údržbové práce. Ty byly zahájeny čištěním krajských silnic a následovat budou vysprávky výtluků, které nás každoročně stojí zhruba 50 mil. Kč,“ řekl ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm.

 

„Méně výkonů v zimní údržbě krajských silnic nám umožnilo provádět náhradní práce, které spočívaly v ořezech a kácení stromů nebo v čištění příkopů a odvodňovačů. Pozornost byla věnována rovněž údržbě dopravního značení, svodidel a opravám výtluků, které se v průběhu zimního období vyskytly,“ doplnil provozně-technický náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Milan Novák.