inmotion discount
stin

11.4.2016 Koncem minulého týdne byly znovu zahájeny stavební práce na opravě opěrné zdi na ul. 17. listopadu a to za omezeného silničního provozu, kde je částečně zúžen jízdní pruh ve směru na Porubu. Práce na tomto stavebním objektu budou prováděny do 15. 5. 2016.  

 

Práce spočívají ve zřízení opěrné zdi včetně římsy pro následnou montáž ocelového svodidla. Současně s těmito pracemi bude na povrch nové železobetonové desky zhotovená kamenná dlažba a obnoven odvodňovací žlab.  

 

 opěrnázeď2

 

Na opravu opěrné zdi naváže i oprava povrchu v místě okružní křižovatky ulice Průběžná.  Ta bude prováděna za úplné uzávěry silničního provozu pouze s výjimkou vedení trasy linek městské hromadné dopravy.

 

Úplná uzávěra v době opravy povrchu v místě okružní křižovatky ul. Průběžná je stanovena v termínu od 12. 5. do 15. 5 2016. V součinnosti s touto uzavírkou bude proveden protismykový nátěr a to v místě pravotočivé zatáčky ve směru na Porubu a dále v místě před křižovatkou se silnicí III/46620 ul. Martinovská, aby se tak zvýšily brzdné účinky a protismykové vlastnosti vozidel.