inmotion discount
stin

1.4.2016  U krajnice vozovky se často setkáváme se směrovými sloupky. Jaký je vlastně jejich význam a rozdělení? Směrové sloupky jsou vodicí bezpečnostní zařízení, která zabezpečují optické směrové vedení vozidla na pozemní komunikaci hlavně v noci a za podmínek snížené viditelnosti, opatřené odrazkami.

To, jakým způsobem se jednotlivé druhy sloupků umisťují včetně barevnosti, řeší technické podmínky Ministerstva Dopravy ČR pro stavby pozemních komunikací. Provedení a používání směrových sloupků a odrazek schvaluje na žádost výrobce nebo výhradního dovozce taktéž Ministerstvo dopravy ČR.

Směrový sloupek je dopravní zařízení, které označuje okraj pozemní komunikace, vyznačuje vyústění účelové komunikace, usměrňuje provoz a varuje před nebezpečím. Sloupek musí být opatřen jednou nebo více odrazkami, které odráží světlo vratným odrazem.

Rozlišujeme čtyři druhy směrových sloupků, které se od sebe liší nejen barevností, ale i funkcí.

Směrové sloupky bílé s černým pruhem, na kterém jsou bílé a oranžové odrazky, slouží pro vymezení volné šířky nebo dílčí volné šířky pozemní komunikace.

 

sloupky2

Směrové sloupky pro upozornění na možnost častého výskytu náledí jsou barvy modré s černým pruhem, na kterém jsou umístěny modré odrazky. Směrové sloupky modré barvy se umisťují mezi sloupky bílé barvy, které doplňují. Nejčastěji jsou umístěny na silničních propustcích a mostech.

Směrové sloupky, které upozorňují řidiče na zaústění účelové komunikace na jinou komunikaci, jsou barvy červené s černým pruhem, na kterém jsou umístěny červené odrazky.

Odlišné jsou směrové sloupky, které se používají pro oddělení jízdních pruhů na pozemní komunikaci nebo oddělení cyklistického provozu, jsou barvy zelené. Sloupek má zpravidla tvar válce se dvěma prolisy, na kterých je bílá retroreflexní fólie.

sloupky3

Na silnicích se začínají objevovat i nové směrové sloupky, které mohou být doplněny sněhovou tyčí. V současnosti se kolem silnic instalují zvlášť směrové sloupky a na zimní období se, na vybraných úsecích, instalují i sněhové tyče. Jedná se o časově náročný pracovní výkon, který nese s sebou zvýšené finanční náklady. To by se mohlo změnit. Správa silnic zkouší nové směrové sloupky, které mají již zabudované sněhové tyče. Stačí je tak na zimu jen vysunout. Odpadne dvojí instalace a každoroční údržba sněhových tyčí. Navíc silničáři mohou rychleji reagovat na aktuální klimatické podmínky.

A to není všechno. Směrové sloupky rozdělujeme také podle materiálu a chování při nárazu vozidla.

Typ D1 – tříštivé: nejsou navrženy pro opětovné použití po nárazu vozidla, jsou vyrobeny zpravidla z tříštivého materiálu a po nárazu vozidlem se rozlomí na kusy bez ostrých hran.

Typ D2 – oddělitelné: jsou navrženy pro opětovné použití po nárazu vozidla, nárazem se mohou uvolnit, ale opětovně se mohou znovu nainstalovat.

Typ D3 – pružné, deformovatelné: jsou navrženy tak, aby se při nárazu vychýlily a pak se vrátily zpět do vzpřímené polohy.

Typ D4 – nástavce: jsou určené pro osazení na konstrukci (např. na svodidlo – směrový nástavec).

Směrové sloupky se instalují pro větší bezpečnost všech účastníků silničního provozu, je smutné, že se musíme potýkat i zde s vandalismem.