inmotion discount
stin

10.3.2016 Počasí spíše podzimního rázu umožňuje silničářům provádět náhradní práce. Vzhledem k tomu, že se už nepředpokládá návrat tuhé zimy, začínají se rozbíhat přípravné letní práce. V těchto dnech byl zahájen sběr zásněžek a sněhových tyčí, a to nejprve na silnicích nižších tříd. Postupně se začíná mapovat množství výtluků, které se objevují vždy po otepleních. Podle prvních odhadů a ve srovnání s posledními pěti lety, se dá říci, že výtluků je poměrně málo.

 

Do konce března, kdy končí silničářská zimní pohotovost a také období vegetačního klidu, se provádí výřez výmladků kolem stromů, ořezy samostatných křovin a kácení starých a nebezpečných stromů kolem krajských komunikací. Pokud se vše do konce března nestihne, i když Správě silnic pomáhají při kácení vysokých a nebezpečných stromů také hasiči, bude se pokračovat zase od listopadu.

 

 kácení3

 

Na jaře mají zaměstnanci Správy silnic Moravskoslezského kraje práce dost. K základním jarním pracím patří nejen čištění příkopů a seřezávání krajnic, ale i příprava techniky na letní údržbu a od dubna čištění silnic po zimě, kdy se musí uklidit drť, která byla během zimy na silnice vysypána. Čištění se provádí samosběry za pomocí kartáčů na hrubé předčištění okrajů vozovky, kde se nejvíce nacházejí usazené nečistoty. To se musí provádět ze zákona 2 x ročně, silničáři v Moravskoslezském kraji však provádí úklid komunikací ve čtyřech dalších cyklech navíc, také díky zvlášť vyčleněným finančním prostředkům, které na zlepšení čistoty ovzduší od polétavého prachu z dopravy poskytnul Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu.

 

„V rámci letních činností, které budou zahájeny v dubnu, jsou pro silničáře prioritou vysprávky krajských silnic, údržba dopravního značení, údržba silničního odvodnění, likvidace nežádoucího plevele kolem obrub, základní údržba mostů anebo opravy svodidel. Kromě toho finišuje celková příprava staveb, které se budou realizovat v letošním roce v rámci plánu souvislých oprav financovaných z rozpočtu kraje a z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury,“ informoval technicko-provozní náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Milan Novák.

 

 čištění2