inmotion discount
stin
7.3.2016 Moravskoslezský kraj vlastní celkem 1117 mostů, které každý rok podstupují kontroly, základní údržbu a dle harmonogramů také hlavní nebo mimořádné prohlídky mostů. Průměrná známka mostů na silnicích II. a III. třídy k 1. 1. 2016 je 3,04.

 

„Stav krajských mostů je dobrý, z celkového počtu 1117 je 23% mostů v bezvadném stavu, 14% mostů ve velmi dobrém stavu a 19% mám známku 3. Důležité je, že v Moravskoslezském kraji nemáme žádný most v havarijním stavu a ve velmi špatném stavu jsou jen 3% mostů, což můžeme považovat za dobrý výsledek, a lze konstatovat, že stavební stav mostů se každým rokem postupně zlepšuje“ komentoval obchodně-investiční náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Jan Lukšo.

 

Hodnocení stavu mostů podle nosné konstrukce k 1. 1. 2016
Na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji je v současné době evidováno 1117 mostů.
 

 mosty2

 

 graf

 

Zpracování dat o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji je prováděno každoročně. Hlavní požadovanou informací je stanovení celkového hodnocení stavebně-technického stavu mostu v sedmibodové stupnici od stavu 1 (bezvadný) až do stavu 7 (havarijní).
 
Mostní prohlídky, které zajišťuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, se rozdělují do tří kategorií. Běžné mostní prohlídky, kdy jednotliví mostní technici střediska provádí běžnou prohlídku nejméně jedenkrát ročně u mostu s klasifikačním stupněm I-III a nejméně dvakrát ročně u mostů s klasifikačním stupněm IV-VII. Tyto nejdelší intervaly se mohou přiměřeně zkrátit v závislosti na stavu mostu, podle závěru hlavní nebo mimořádné prohlídky nebo podle doporučení diagnostiky. Při provádění běžné prohlídky se silničáři řídí ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací. Výsledkem běžné prohlídky je návrh opatření, který slouží jako podklad pro provádění běžné údržby mostu. Popřípadě obsahuje návrh na provedení hlavní/mimořádné prohlídky mostu.
 
Hlavní prohlídky mostů mohou provádět jen osoby, které mají příslušné „Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací“ a proto se provádějí externě. Ty se provádějí cyklicky v intervalech dle klasifikačního stupně jednotlivého mostu. Klasifikační stupeň I-III v intervalu nejdéle 6 let, Klasifikační stupeň IV v intervalu nejdéle 4 roky a klasifikační stupeň V-VII v intervalu nejdéle 2 roky. Výsledkem hlavní prohlídky mostu je záznam jednoznačně definující stav mostu, aby bylo možné definovat požadavky údržbových prací pro daný objekt, nebo navrhnout další podrobný diagnostický průzkum, který přesně stanoví rozsah poškození objektu a následný rozsah potřebných oprav.
 
Mimořádné prohlídky mostů mohou taktéž provádět pouze osoby s „Oprávněním k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací“.  Mimořádnou prohlídkou se stanoví okamžitý stav mostu. Při prohlídce se porovná současný stav konstrukce se stavem z poslední hlavní prohlídky tak, aby bylo možné identifikovat nově vzniklé poruchy. Mimořádná prohlídka se provádí např. – po živelných pohromách nebo po dopravní nehodě na mostě, při průvodních příznacích nebezpečného oslabení (korozí apod.), při nadměrné deformaci jednotlivých částí, při trhlinách zjištěných v období mezi hlavními prohlídkami, po zjištění nebezpečných jevů za jízdy vozidel po mostě (nadzvedávání mostních závěrů nebo jejich částí, nedosedání nebo nadzvedání ložisek, význačné kmitání konstrukce nebo prvku mostu), před nebo po mimořádných přepravách nadměrně těžkých nákladů, před uplynutím záruční doby na příslušnou dodávku stavebních prací.
 
U některých mostů stačí drobnější, méně nákladné opravy. Zaměstnanci Správy silnic tak během letní údržby provádí na mostních objektech čištění mostovek, běžnou údržbu dilatačních závěrů, zábradlí, říms a odvodňovačů nebo další drobné práce, které může zabránit rychlému zhoršování stavu mostů.