inmotion discount
stin
29.2.2016 Správa silnic, stejně jako všechny příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, postupně přešla k jednotnému vizuálnímu stylu, jehož cílem je posílení společné identity kraje a jim zřizovaných a založených organizací.
 

 20160226 125000

 

Všechny budovy Správy silnic tak byly označeny jednotným grafickým prvkem, který byl taktéž umístěn na referentská vozidla. Kromě označení aut a budov byl upraven veškerý písemný styl, což jsou vizitky, hlavičkový papír a další druhy písemností.

 

20160226 125317