inmotion discount
stin

2.2.2016 Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám můžou silničáři opět provádět údržbové práce na krajských silnicích. Kromě ořezů přestárlých stromů a keřů se hloubí a čistí příkopy a opravují svodidla nebo svislé dopravní značení.

Technika pro zimní údržbu vozovek však musí být stále připravena k výjezdu. Přeinstalování všech vozidel na letní údržbu včetně samosběrů, které budou čistit komunikace po zimě, přichází v úvahu až koncem března, kdy končí silničářům zimní pohotovost.

 

 ořezy2

 

Na výtluky, které se začínají objevovat a jejich oprava je možná až v jarních měsících teplou balenou směsí, upozorňujeme svislým dopravním značením. I když silničáři provádí pravidelné kontroly a mapují poruchy a problémy, které vznikly během zimy, silničáři upozorňují na obezřetnost při jízdě. Vady na vozovkách se objevují postupně.

„V současnosti také finišuje příprava podkladů pro zahájení výběrových řízení na zhotovitele letošních souvislých oprav komunikací. Vyřizují se veškerá správní řízení, provádí diagnostiská šetření vozovek, na základě radou kraje schváleného plánu souvislých oprav silnic II. a III. třídy,“ informoval technicko-provozní náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Milan Novák.

 

ořezy3