inmotion discount
stin
29.1.2016  Zimní období se dostalo do své druhé poloviny. Časté střídaní teplot, mrznoucí srážky, podchlazený povrch díky nočním mrazůma odpolední relativně vysoké teploty nad bodem mrazu - to jsou klimatické podmínky, které napomáhají vzniku výtluků.  V současnosti již začínáme evidovat trhliny a drobné poruchy živičných krytů na některých krajských silnicích, které se z preventivních důvodů musí opravit.
 výtluky2

„Krajské komunikace pravidelně monitorujeme.  V těchto klimatických podmínkách se na drobné opravy povrchu vozovek používá studená balená směs, která  díky svému složení umožňuje použití i při nízkých teplotách.  Jedná se o materiál, který je mnohem dražší než běžná teplá obalovaná směs, používaná silničáři v letním období.  Kromě vysoké ceny studená balená směs nemá obvykle díky svému speciálnímu složení dlouhou trvanlivost, a proto se využívá na ty nenutnější provizorní dočasné drobné opravy mimo technologické období, aby se na komunikacích hlavně odstranila nebezpečná místa a výtluky se dále nezvětšovaly,“ vysvětlil technicko-provozní náměstek Milan Novák a dodal: „Na prvním místě je vždy bezpečnost silničního provozu. Definitivní vyspravení výtluků na silnicích tak silničáře čeká až se začátkem a v průběhu letního technologického období“.

 výtluky3

  

 Nebezpečné úseky jsou do doby vyspravení označeny výstražnou značkou, případně je zde snížena rychlost.