inmotion discount
stin
15.1.2016 Kromě rekonstrukcí mostních objektů jsou pro rok 2016 připraveny a Radou Moravskoslezského kraje schváleny souvislé opravy silnic II. a III. třídy na celém území našeho regionu. Hlavními kritérii při sestavování seznamu navržených komunikací k opravě byl jejich havarijní stav, význam  a  zatížení komunikace, hluk a vibrace, nebo podněty obcí.
 

Mezi ty nejvýznamnější patří na Bruntálsku oprava sil. č. II/451 Kunov- Nové Heřmínovy, na Frýdeckomístecku sil. č. III/01146 Bystřice-Nýdek, sil. č. III/01143 Bystřice-Paseky a výstavba okružní křižovatky ve Sviadnově. Na Karvinsku se jedná o sil. č. II/470 Rychvald – Orlová, opravu potřebuje také sil. III/04738 Suchdol n. Odrou na Novojičínsku, na Opavsku sil. č. III/01126 Štemplovec – Kamenec a v Ostravě je nutná oprava sil. č. II/478 ulice Krmelínská. Ve většině případů se jedná o výměnu povrchů za částečného omezení silničního provozu. Způsob oprav vychází, mimo jiné z provedených diagnostik nezávislými odbornými laboratořemi.

 

Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd je každoročně schvalován radou kraje a financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, kdy např. v roce 2013 byly opraveny úseky silnic za cca 120 mil. Kč. V roce 2014, vzhledem velkému množství staveb financovaných z Regionálního operačního programu s podílem krajských peněz to bylo kolem 50 mil. Kč a během roku 2015 byly provedeny opravy povrchů silnic II. a III. třídy za celkem 294 mil. Kč z velké části financované ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). V současné době schválený plán souvislých oprav II. a III. tříd pro 2016 je ve výši 117 mil. Kč.