inmotion discount
stin
4.1.2016 S příchodem roku 2016, přišla do Moravskoslezského kraje také zima. Na Nový rok měli silničáři, v zimním období 2015/2016, první větší zásah, kdy na silnice celého regionu vyjely všechny sypače.
 

 „Vzhledem k tomu, že vývoj počasí neustále sledujeme, na atak zimy v podobě mrazivých dnů s drobným sněžením jsme byli připraveni. Průběh zásahu nebyl nikterak problematický a můžeme konstatovat, že jsme situaci zvládli,“ zhodnotil technicko-provozní náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Milan Novák. „V současnosti jsou všechny důležité silniční tahy chemicky ošetřené a holé. Ve vyšších polohách mohou být na krajnicích zbytky sněhu po pluhování nebo ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Vzhledem k mrazivému počasí může na některých úsecích padat námraza a to hlavně v průmyslových aglomeracích,“ upozornil Novák.

 

Technologie provádění zimní údržby a rozdělení silnic na vozovky udržované pomocí rozmrazovacích materiálů - posypové a zkrápěné soli a na ty, které se udržují pomocí inertních materiálů, je dána silničním zákonem č.13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Pro konkrétní podmínky na území každého ze šesti okresů je zákon s vyhláškou podrobně rozpracován v tzv. Plánu zimní údržby silnic 2015 – 2016, který je základním podkladem pro provádění zimní údržby silnic v jednotlivých okresech. Z něhož plyne, že „zimní údržbou pozemních komunikací se odstraňují nebo zmírňují závady ve sjízdnosti, které vznikly zimními povětrnostními vlivy a to tak, aby tato činnost byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským zájmům na straně jedné a ekonomickým a technickým možnostem vlastníků (správců) pozemních komunikací Správy a údržby silnic na straně druhé“. V praxi to znamená, že ačkoli Moravskoslezský kraj dává na zimní údržbu silnic maximum možných prostředků, nelze, i když bychom si to jistě všichni přáli, všechny silnice ošetřovat chemickými rozmrazovacími prostředky. Není možné, aby byly všechny silnice po celé zimní období „černé“ a sjízdné bez omezení, tak jak jsme zvyklí v létě. Všichni účastníci silničního provozu musí počítat s delšími dojezdovými časy a obtížnější sjízdností silnic v zimě.