inmotion discount
stin

7.8.2015 Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 ulice Mariánskohorská se dostává do druhé etapy realizace. V současnosti je již zprovozněn úsek ulice Mariánskohorské směrem z Poruby do centra, což umožní průjezd řidičům jedoucím z Výškovic a Zábřehu do centra města.  Od soboty 8. srpna 2015 začne druhá etapa stavebních prací, která se dotkne ulice Mariánskohorské ve směru z centra Ostravy do Poruby.


Stavební práce jsou rozděleny do etap.

I.            etapa 7. 7. 2015 – 7. 8. 2015 (ROP Silnice 2014 – VI. etapa)

Celkové náklady 54,6 mil. Kč, podíl MSK 8,2 mil. Kč, podíl ROP 46,4 mil. Kč (směr z Poruby do centra – délka trvání 31 dnů)

II.          etapa 8. 8. 2015 – 13. 9. 2015 včetně ramp

Celkové náklady 53,5 mil. Kč, podíl Msk 9,05 mil. Kč, podíl ROP 44,45 mil. Kč (opačný směr – délka trvání 35 dnů)

Současně s rekonstrukcí ulice Mariánskohorské se realizuje projekt odkanalizování silnice č. II/479 ulice 28. října, proto bude stále úsek ul. U Boříka – ul. Plzeňská (u Vodárny - jedná se o úsek 400 m) uzavřen. Směr z centra města do Poruby bude sveden do jednoho jízdního pruhu. Hlavním důvodem realizace je ochrana vodárenského pásma II. stupně. Celkové náklady se předpokládají ve výši cca 38,2 mil. Kč z toho podíl MSK 25,1 mil. Kč a podíl ROP 13,1 mil. Kč.

                                Celkem náklady ve výši cca 146,3 mil. Kč

Uzavírky - II.          etapa – 8. 8. -13. 9. 2015

Ul. 28. října (v úseku ul. U Boříka – ul. Plzeňská směr centrum), ul. Mariánskohorská (v úseku ul. Místecká – 28. října ve směru Poruba, vč. ramp na ul. Novinářská a Grmelova) budou uzavřeny pro veškerý provoz. Ul. 28. října (v úseku ul. Plzeňská – ul. Fričova) a ul. Opavská ve směru Opava (v křiž. Opavská x Sjízdná, Opavská x Sokolovská, Opavská x 17. Listopadu) bude provoz sveden do jednoho jízdního pruhu.

Ulice Mariánskohorská vykazovala již velké opotřebení a časté poruchy, oprava byla nezbytně nutná. Technologie byla zvolena na základě diagnostického šetření - technologie recyklace za studena, dvě vrstvy živičné směsi. Technologie recyklace za studena je časově i finančně náročná oprava, jejíž součástí bude rekonstrukce autobusových zálivů, výměna svodidel a instalace nového dopravního značení. Délka rekonstruovaného úseku je cca 4 km. Jedná se o projekt financovaný z Regionálního operačního programu NUT II Moravskoslezsko.

 Nově zrekonstruovaná ul. Mariánskohorská - směr do centra města I. etapa

 ova2