inmotion discount
stin
22.7.2015 Opravena silnice přes Valšovský žleb na Šternberk v Olomouckém kraji již umožňuje průjezd po nově zrekonstruované komunikaci Moravskoslezského kraje č.II/449 Rýmařov-Ondřejov na Bruntálsku.
 Ondejov2

„Opravený úsek v délce přibližně čtyř kilometrů, jehož celková rekonstrukce a modernizace stála necelých 115 mil. Kč, nemohl být po dokončení ihned motoristy využíván, neboť se realizovala oprava komunikace vedoucí z Olomouckého kraje. I přes snahu obou krajů nebylo možné termíny těchto dvou staveb zkoordinovat,“ informoval předseda výboru pro dopravu zastupitelstva kraje Jaroslav Kala.

 

Ondejov3

 

V rámci složité stavby Rýmařov – Ondřejov, která byla ukončena již v roce 2014, bylo realizováno celkem 22 stavebních objektů. Jednalo se o 2 objekty silniční, 6 objektů pilotových stěn, 3 objekty gabionových zdi, dále byly rekonstruovány 4 mostní objekty a vybudováno či rekonstruováno 7 propustků. Silnice byla po celé délce opravovaného úseku také rozšířena.

 

Ondejov4

 

Silnice ve svažitém území je vedena převážně v násypu, který musel být v celé délce staticky zajištěn, aby nedocházelo například vlivem ztékající vody, mrazu či jiných extrémních klimatických podmínek, ke zborcení vozovky. Zajištění bylo provedeno prostřednictvím geomříží s doplněním geotextilie a kameniva vhodné zrnitosti. V některých úsecích byly postaveny pilotové stěny (v místech, kde se silnice přimyká k vodnímu toku) a gabionové zdi (v místech, kde nebylo možno vytvořit vyztužené svahy a to buď s ohledem na výšku násypového tělesa, nebo nemožnost provedení potřebného rozšíření tělesa vozovky s ohledem na stávající místní územní podmínky). Gabionové zdi jsou tvořeny koši z pozinkovaného drátu, kde bylo pro výplň použito kamenivo bez jemnozrnných příměsí a na rub gabionu je položena filtrační geotextilie.

 

„Jsem rád, že se místní řidiči a návštěvníci Jeseníků mohou konečně projet po kompletně zrekonstruované silnici spojující oba kraje a to z Rýmařova do Šternberka,“ ukončil Jaroslav Kala.

 ROPlogo