inmotion discount
stin
20.7.2015 Letošní stavební sezóna na silnicích v Moravskoslezském kraji je mimořádná. Dnešním dnem začínají také stavební práce na krajských komunikacích, které budou hrazeny jednak ze Státního fondu dopravní infrastruktury a jednak z rozpočtu Moravskoslezského kraje v celkové výši 294 milionů korun. Do konce tohoto roku tak budou realizovány ve většině případů výměny povrchů po celém našem regionu.
 
První takovou stavbou je oprava povrchu silnice č. III/4681 v Tyře. Předpokládané náklady na souvislou opravu v km 2,760 – 4,820 jsou ve výši 6,6 mil. Kč a dokončeny 19. 8. 2015.
 
Práce budou prováděny za částečného omezení silničního provozu.
 
 Ve stejném termínu začne také oprava silnice č. III/01140 Bludovice - Záguří, s předpokládanými náklady ve výši 8,8 mil. Kč, která bude probíhat za úplné uzávěry s objízdnou trasou po silnici I/11.

 

 SFDI2