inmotion discount
stin
17.7.2015 Rekonstrukce a modernizace komunikace č. II/486 Krmelín - Brušperk – Fryčovice v km 1,580-6,675, která byla zahájena začátkem dubna letošního roku je již v provozu.
 

 Fryovice3

Projekt, jehož součástí byla také oprava 7 propustků a 2 mostů, byl financován z Regionálního operačního programu v rámci projektu „Silnice 2014 – II. etapa“ s celkovými náklady 30,7 mil. Kč.

 

 Fryovice2

 

Kromě rekonstrukce samotné vozovky byly dosypány krajnice, pročištěny silniční příkopy, rekonstruovány autobusové zálivy. V celém úseky byla osázena nová svodidla a doplněny směrové sloupky.

 

 Fryovice4

 

 ROPlogo