inmotion discount
stin
15.7.2015Moravskoslezský kraj letos získal na opravy krajských komunikací ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 247 milionů korun. Z rozpočtu kraje je pro rok 2015 připraveno dalších 47 milionů korun. To znamená, že kromě velkých rekonstrukčních silničních staveb financovaných z EU, které byly zahájeny v jarních měsících a některé jsou již hotovy, se do konce tohoto roku ještě provedou opravy povrchů silnic II. a III. třídy za celkem 294 mil. Kč.
 

Přípravu všech staveb, přijetí státní dotace včetně zajištění maximální efektivnosti čerpání prostředků ze SFDI provedla Správa silnic Moravskoslezského kraje. V současnosti se dokončují výběrová řízení na zhotovitele a podepisují smlouvy s dodavateli stavebních prací.

 
„Hlavními kritérii při sestavování seznamu navržených komunikací k opravě byl jejich havarijní stav, význam  a  zatížení komunikace, hluk a vibrace, nebo podněty obcí. Způsob oprav vychází mimo jiné z provedených diagnostik nezávislými odbornými laboratořemi,“ vysvětlil Milan novák, technicko-provozní náměstek SSMSK.
 
 
Opravy úseků silnic II. a III. tříd, z nichž bude nejčastější zejména výměna povrchu, odstartují koncem července a budou probíhat ve většině případů za částečného omezení silničního provozu. Všechny stavby pak musí být hotovy do letošního podzimu.
 

Prvními zahajovanými stavby koncem července budou:

Silnice č. III/4681 Tyra

Silnice č. III/4764 Řeka

Silnice č. III/48410 Kozlovice – Lhotka

Silnice č. III/01140 Bludovice - Záguří

 

Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd je každoročně schvalován radou kraje a financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, kdy např. v roce 2013 byly opraveny úseky silnic za cca 120 mil. Kč. V roce 2014, vzhledem velkému množství staveb financovaných z Regionálního operačního programu s podílem krajských peněz to bylo kolem 50 mil. Kč.
 
 SFDI2
 

Seznam schválených souvislých oprav II. a III. třídy pro rok 2015 na území Moravskoslezského kraje