inmotion discount
stin
1.7.2015 Odstranění bodových závad, zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zlepšení dopravní situace a dopravní obslužnosti v regionu, zkrácení jízdní doby a vytvoření podmínek pro ekonomický rozvoj, bylo cílem rozsáhlé rekonstrukce silnice číslo II/462 mezi Vítkovem a Větřkovicemi, která je od dnešního dne zprovozněna.
 

Vtkov2

 

Stavba, která byla zahájena v roce 2014 je financována z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 a řeší rekonstrukci stávající silnice II/462 v úseku mezi městem Vítkov a již provedenou rekonstrukcí této silnice u Větřkovic, včetně lokální úpravy směrového a výškového vedení silnic, odvodnění a napojení hospodářských sjezdů a komunikací.  Součástí stavby je i úprava napojení silnice č. III/44337 ulice Opavské na silnici č. II/462 ulice Zemědělskou ve Vítkově.

 

Vtkov3

 

Stavební úpravy silnice v délce přibližně 3,61 kilometrů stály 93 miliónů korun včetně DPH.    
 
Vtkov5
 
Díky této modernizaci se zlepší komfort nejen pro řidiče osobních a nákladních aut, ale i pro chodce i cyklisty. V centru Vítkova zároveň došlo ke změně organizace dopravy a je zde vybudována „velká okružní křižovatka“.
 
Vtkov4
 
Rekonstrukční práce probíhaly po etapách s využitím soustavy částečných a úplných uzávěr komunikace. Na trase mimo obec došlo k odstranění nebezpečných zatáček a stavba si vyžádala mimo jiné demolici dvou objektů ve Vítkově. Součástí stavby bylo kácení silniční zeleně, která byla následně doplněna novou výsadbou,“ řekl ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm. 

 

 Vtkov66

 

ROPlogo