inmotion discount
stin
29.6.2015 V pátek 26. 6. 2015 byla ukončena rekonstrukce a modernizace silnice č. III/4688 v celkové délce 4140m ve stávající trase, jejímž hlavním smyslem bylo zvýšení únosnosti vozovky při existujícím nárůstu dopravní zátěže.

Rekonstrukce probíhala na ulici Havířská, Leonovova, Těreškovova a Kosmonautů.  Stavba svých charakterem rekonstrukce zasáhla i konstrukční vrstvy do hloubky cca 300mm včetně křižovatek i kruhových objezdů a autobusových zálivů.   Řidiče nyní čeká komfortnější a bezpečnější jízda po tzv. „vnějším okruhu“, neboť zde z hlediska bezpečnosti sil. provozu byly provedeny  i nové úpravy ve smyslu např. nově vybudovaného malého kruhového objezdu před „Kovonským mostem“.

O nové řešení původně stykové křižovatky (ul. J. Vrchlického x Sportovní) se zasadilo město Karviná, které si nechalo nevyhovující kolizní místo projekčně rozpracovat a takto bylo i realizačně zařazeno do celkového projektu ROP „silničního průtahu „vnějšího okruhu sil. III/4688.  V rámci stavby byly nově modernizovány také přechody pro chodce s ohledem na  celkovou šířku čtyřproudové komunikace, kdy byly dostředně osazeny betonové prefabrikované dílce „betonové ostrůvky“ pro bezpečnější přechod chodců, zejména pak školáků a dětí.  Těmto novým bezpečnostním prvkům byly přizpůsobeny i samotné jízdní pruhy, jež byly nově přeřešeny a vyoseny i s ohledem na bezpečnější výjezd autobusové dopravy ze zastávkových pruhů. Zcela nový „kabát“ dostaly i samotné autobusové zálivy, kde byla kompletně vyměněna stávající skladba a to odstraněním staré konstrukce a byla vytvořena vozovka s novým cementobetonovým krytem. Nově byl také začleněn do současného jízdního profilu přes „kovonský most“ tzv. jednostranný cyklopruh, jenž svým šířkovým uspořádáním nabídne komfortní jízdu cyklistům.
 
Rozdělení na jednotlivé etapy a další podetapy bylo pro tuto akci stěžejní záležitostí především pak s ohledem na dopravní uzavírky a především objížďky, neboť rekonstrukce takového rozsahu právě v intravilánu je vždy nesmírně komplikovaná a bohužel né vždy se setkáme s pochopením občanů a hlavně pak řidičů bydlících či projíždějících tímto úsekem. Nicméně si troufám říct že, rekonstrukce s takto složitou technologií se povedla v rekordně krátkém čase a věřím, že přispěje jednak k lepší bezpečnosti silničního provozu tak i k samotnému komfortu řidičů, řekl vedoucí technicko-správního úseku střediska Karviná SSMSK Tomáš Danihlík.

 

 

V současné době probíhá odstraňování drobných nedodělků a realizace zbylého vodorovného dopravního značení, kdy se  čeká na vyzrání asfaltového podkladu (vodorovné dopravní značení především posledních rekonstruovaných úseků a přechodů pro chodce – ty budou prováděny v plastu).

 

Stavba byla financována z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s finančními náklady ve výši 41,3 mil. Kč včetně DPH.

ROPlogo