inmotion discount
stin
24.6.2015 Rozsáhlá výstavba dvou nových mostů v Návsí u Jablunkova, ev. č. 01148-4 přes řeku Olši a nového mostu na místní komunikaci, je ukončená. Stavba, která byla zahájena v dubnu roku 2014 s celkovými náklady ve výši 92 mil. Kč, financovaná z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, zahrnovala také celkovou rekonstrukci silnice č. III/01148 ve stávajícím šířkovém a směrovém uspořádání v délce 1976m.
 

nvs66

V rámci stavebních prací bylo nutné přeložit potok Jasení. Současně byl vybudován chodník v délce 125m, doplněný o veřejné osvětlení včetně úpravy stávajících sjezdů, přeložky inženýrských sítí a úpravy místních komunikací „Potoky“ v délce 35m a „Pod Zámčisky“ v délce 47m.

 

Nvs2

 

Stavební stav obou mostů, uvedených do provozu v roce 1968, byl špatný a jejich oprava byla nevyhnutelná. Rekonstrukcí se zvýšilo zatížení mostů a zlepšil se komfort pro silniční dopravu a bezpečnost pro pěší,“ řekl ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm.

 

Most s ev. č. 01148 – 4 je třípólový s mezilehlou mostovkou, jehož nosná konstrukce je tvořena dvojicí plnostěnných ocelových oblouků vzájemně spojených dvojicí příčlí pod mostovkou a dvojicí hlavních ocelových nosníků zavěšených na obloucích pomocí táhel. Délka mostu je 56m. Součástí stavby mostu je i úprava směrového a výškového vedení silnice III/01148 v návazných úsecích v délce 180m včetně nového odvodnění.

 

nvs55

 

Most přes místní komunikaci (náhrada za bývalý most 01148-5) je jednopólový rámový s přesypávkou. Nosná konstrukce je tvořena ocelovými troubami z vlnitého plechu. Celková délka mostu je 5,36m.

ROPlogo