inmotion discount
stin
22.6.2015  Upozorňujeme na prodloužení provádění stavebních prací na stavbě silnice č. II/452 Bruntál – Mezina. Prodloužení termínu dokončení stavby je způsobeno zjištěním dvou pramenišť vody, existence neevidované kanalizace a kanalizačních přípojek. Tato zjištění mají vliv na zdárný průběh stavby. Předpokládaný termín dokončení stavby 08/2015.
Objízdná trasa pro vozidla do 2,5 t, pravidelné autobusové linky a vozidla IZS je vedena po silnicích I/45, I/11 přes Bruntál, Milotice nad Opavou a silnici III/4581 přes Dlouhou Stráň. Délka objízdné trasy je 11,5 km.
Objížďka pro vozidla nad 2,5 t vede po silnicích I/45, I/11 přes Bruntál, Milotice nad Opavou, Horní Benešov, po silnici II/459 přes Leskovec nad Moravicí. Délka objízdné trasy je 24 km.
Účastníkům silničního provozu děkujeme za trpělivost.