inmotion discount
stin
10.6.2015Stavba financována z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko „Rekonstrukce a modernizace silnice II/465 Horní Lhota – Zátiší“, která byla zahájena 28.4.2015, byla dle harmonogramu této stavby ukončena 23.5.2015.
 
Lhota2

Řešeným územím této stavby, s náklady ve výši 15,9 mil. Kčvč. DPH, byl koridor silnice II/465 v souvislé délce cca 2475 m, a to v úseku mezi křižovatkou se silnicí III/4651 obec Horní Lhota a křižovatkou se silnicí III/4692 místní část Zátiší. Součástí této stavby byla i rekonstrukce propustku v km 2,183 a mostu přes vodní tok Porubka ev. č. 465-002.

 

 Lhota3

 

Při samotné rekonstrukci vozovky byla mimo jiné i provedena reprofilace silničních příkop s následným zřízení krajnic, ořez silničního stromoví, výměna silničních svodidel, osazení směrových sloupků a zřízení vodorovné dopravní značení.

 

 Lhota4

 

Provedením této stavby došlo tedy ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na této komunikace s ohledem na předchozí stavebně technický stav, který již neodpovídal požadavkům na stávající dopravu a bezpečnost silničního provozu v řešeném úseku této stavby.

 

 Lhota5

 

Provedení opravy komunikace bylo spojeno s dopravním omezením, které bylo nezbytně nutné pro zpevnění jejího povrchu, proto řidičům děkujeme za jejich trpělivost po celou dobu realizace této stavby.

ROPlogo