inmotion discount
stin

1.6.2015  Od soboty 30. 5. 2015 byl umožněn běžný provoz v rámci povolení „předčasného užívání stavby“ po silnici č. III/46816 ulice Drátovenská v Bohumíně.

Bohumn1

 

Rekonstrukce silnice III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně – stavba 1 byla zahájena koncem března roku 2014 a ukončení stavby bude v pátek dne 12. 6. 2015.

 

 Bohumn2


Na stavbu byla vydána čtyři samostatná stavební povolení, zahrnujících celkem 35 stavebních objektů, např. demolice mostu ČD a výstavba úrovňového železničního přejezdu, zřízení opěrných zdí, výstavba nového energomostu, výstavba nové komunikace, výstavba dvou propustků, přeložky potrubních a kabelových sítí a další.

 

 Bohumn3Stavba, s náklady ve výši 75,6 mil. Kč včetně DPH, je financována v rámci Regionálního operačního programu NUT II Moravskoslezsko „Silnice 2013 – IV. etapa“. 

 

 ROPlogo