inmotion discount
stin
13.5.2015 – Členové výboru pro dopravu zastupitelstva Moravskoslezského kraje i členové investiční komise rady kraje pravidelně jednou ročně absolvují prohlídku realizovaných i připravovaných silničních staveb v našem regionu. Letošní výjezdní porada se tak uskutečnila na Frýdeckomístecku.
 

„Je potřeba, abychom znali dobře stav krajských komunikací a dokázali tak rozlišovat priority pro zlepšení krajské silniční sítě a nasměrování finančních prostředků tím správným směrem,“ konstatoval Jaroslav Kala, předseda výboru pro dopravu a dodal: „Pravidelně navštěvujeme jednotlivé části našeho kraje a můžeme konstatovat, že se finanční prostředky vynakládají rovnoměrně samozřejmě s ohledem na dopravní vytíženost a význam komunikací.“

 

Jedinou výjimkou úterního výjezdu byla zastávka na stavbě komunikace č. III/4785 prodloužená ulice Bílovecká, která se realizuje na Ostravsku.  Jedná se o stavbu s předpokládanými náklady ve výši 92,4 mil. Kč, která by měla být ukončena v říjnu letošního roku a měla by tak převést dopravu z průtahu Městským obvodem Svinov, zahájil komentář k jednotlivým stavbám ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm.
 
vbor2

 

Poté si členové výboru projeli, v loňském roce, nově rekonstruované úseky silnic III/4841, III/4705, II/478 Frýdek-Místek-Hrabová. Rozsáhlá stavba v délce 12200 m s finančními náklady ve výši 90,3 mil. Kč, byla realizována v rámci evropského projektu na katastrálním území obcí Žabeň, Ostrava, Sviadnov, Frýdek-Místek a Paskov.
 
Průjezdem po silnici č. II/473 Frýdek-Místek-Šenov, která plní funkci komunikačního propojení měst Frýdek-Místek s Havířovem a Šenovem, která byla v loňském roce zmodernizována, včetně nového úseku silnice v Sedlišti se účastníci výboru přemístili na silniční stavby v Třinci.

 vbor3

Z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko byla provedena v roce 2014 rekonstrukce a modernizace silnice č. II/468 a II/476 v Třinci.  Další zajímavou navštívenou stavbou byl podjezd pod železniční tratí – Třinec – VIA LYŽBICE. V rámci VIII. ročníku soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE byl tento projekt vítězem kategorie Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby.

 vbor4

Krátká zastávka proběhla na cestmistrovství Správy silnic v Bystřici, kde hosty provedl vedoucí střediska Frýdek – Místek Radomír Vlk.

 

vbor5

Nejvzdálenější, v současnosti realizovanou stavbou, kterou členové výboru pro dopravu navštívili, byla rozsáhlá rekonstrukce mostů v Návsí. Jedná se o mosty ev. č. 01148-4 a 01148-5 na komunikaci č. III/01148 s předpokládanými náklady ve výši cca 92 mil. Kč, hrazených z 85 % Evropskou unií.