inmotion discount
stin
6.5.2015 Správa silnic Moravskoslezského kraje v současnosti provádí na silnicích II. a III. tříd dočišťování silnic po zimním období. I když na většině krajských komunikací je uklizeno, čistí se hlavně úseky ve vyšších polohách, kde zimní podmínky trvaly až do letošního dubna. Tento týden bude také zahájen I. cyklus nadlimitního čištění.
 

Současně byly zahájeny práce letní údržby silničářů, které spočívají v čištění příkopů a krajnic, rovnání a výměně poničených svodidel, výměně svislého dopravního značení, údržbě mostů a v neposlední řadě ve vysprávkách výtluků.

 

Každoroční letní práce se řídí harmonogramem, který určuje četnost a přibližné časové rozložení jednotlivých úkonů letních údržby, do nichž spadá samozřejmě i sečení zeleně kolem krajských silnic, závislé na klimatických podmínkách. Sekání trávy kolem komunikací na celou šířku silničního pozemku se provádí ve dvou sečích. Zahájení první letošní seče předpokládáme ve druhé polovině května.

 itn2

Správa silnic Moravskoslezského kraje spravuje asi 2735 km silnic II. a III. tříd a celkem 1119 mostů. Na jejich údržbu jsou každoročně vynakládány nemalé finanční prostředky.
 
Pro rok 2015 se předpokládají finanční náklady například na vysprávky výtluků ve výši cca 50 mil. Kč. Na rekonstrukce, opravy a údržba mostů bude vynaloženo dalších cca 150 mil. Kč. Nejvyšší částka půjde letos, kromě velkých staveb financovaných z EU, kde se počítá s částkou 1,078 mld. Kč,na souvislé opravy krajských komunikací. V současné době se připravují stavby v celkové hodnotě 290 mil. Kč, z toho 247 mil. Kč bude hrazeno ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
 

P8301115

 

Dalšími činnostmi, kterými se Správa silnic během léta zabývá, je výměna vybledlých nebo neplatných směrových tabulí, opravy vodorovného dopravního značení, nebo výměna a doplňování svodidel.