inmotion discount
stin
30.4.2015 Pro návštěvníky Pradědu, kteří využívají účelovou komunikaci, která je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje v úseku Hvězda – Ovčárna a navazujícího parkoviště Ovčárna, začíná letní regulace. Základním pravidlem je, že výjezd aut je vždy v celou hodinu a sjezd pokaždé v ½ hodinu.
Pro bezpečný průjezd náročným terénem bylo od roku 2006 přijato celoroční opatření, které spočívá v regulaci provozu. V zimní sezóně, která pro letošní rok skončí 30. dubna, probíhala regulace po celých 24 hodin. V letní sezóně, která bude zahájena 1. květnem bude provoz regulován v době od 8.00 hodin do 19.00 hodin a v době od 19.00 do ranních 8.00 hod provoz reguluje svislé dopravní značení.
 
ovrna2
 
Od roku 2007 byly instalovány závory na elektrický pohon na dolním i horním konci účelové komunikace k fyzickému zabezpečení regulace dopravy. Důvodem je nekázeň některých návštěvníků oblasti.  V roce 2009 bylo instalováno světelné signalizační zařízení společně s proměnnou návěstní tabulí pro informování uživatelů účelové komunikace o parametrech regulace dopravy. Proměnná tabule obsahuje tři návěstní znaky, a to: “Pozor! Výjezd povolen pouze se zimní výbavou“, „Parkoviště Ovčárna v provozu“ a „Pozor! Parkoviště Ovčárna plně obsazeno“.
 
ovrna3
 
Parkování na parkovišti Ovčárna je zpoplatněno. V ceně jsou zahrnuty i celoroční vysoké náklady na údržbu příjezdové komunikace. Školám a subjektům, které mají statut sportovních tříd, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj nebo města Bruntál, Rýmařov a Břidličná, je umožněn výjezd za účelem tréninkové činnosti na parkoviště Ovčárna bezplatně, ale bez možnosti parkování z důvodu nízké kapacity parkoviště. Ve stejném režimu je povolen výjezd a sjezd zdarma organizátorům a účastníkům sportovních akcí neziskového charakteru, jako např. Liga stovkařů, Velká cena HZS v časovce do vrchu, Český pohár v běhu do vrchu, Závod na kolečkových lyžích, apod.

ovrna4

 

Také výjezd autobusů s návštěvníky, kteří jsou ubytováni na zařízeních v oblasti Pradědu bez možnosti parkování, je bezplatný. Tyto autobusy se musí prokázat obsluze parkoviště dokladem o ubytování rekreantů v oblasti Pradědu.

Ceník

Druh vozidla a roční období

cena /

1 park. místo

 1) autobusy – léto

800 Kč/den

 2) autobusy – zima

500 Kč/den

 3) osobní auta – léto

250 Kč/den

 4) osobní auta – zima

450 Kč/den

 5) placené sezónní parkovací lístky – zima

11.500

 6) osobní auta osob se ZTP, motocykly - léto

100 Kč/den

 7) osobní auta osob se ZTP - zima

200 Kč/den

 8) osobní auta osob se ZTP-P) léto, zima

zdarma

 9) VLRZ dle smlouvy – léto, zima

30 Kč/den

10) mimořádné akce neziskového charakteru 

     (sportovní, výcvikové, apod.)

zdarma

Ceny jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.Přechod na letní sezónu je vyhlašován v závislosti na vývoji počasí a na klimatických podmínkách v prostoru Ovčárny. V posledních letech bývá přechod na letní sezónu vyhlašován obvykle začátkem měsíce května, když skončí lyžařská sezóna. Tuto změnu vyhlašuje, pověřený správce účelové komunikace Hvězda - Ovčárna, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.Letní sezóna 2015 se zahajuje od 1. 5. 2015.