inmotion discount
stin

8.4.2015  Během  2. a 3. dubna 2015Správa silnic Moravskoslezského kraje úspěšně absolvovala 2. dozorový audit ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001:2005. Auditoři provedli kontrolu shody systému řízení u SSMSK s kritérii stanovenými příslušnými předpisy a také uvedenými v dokumentaci integrovaného systému řízení u organizace, tentokrát na ředitelství v Ostravě a na středisku Karviná.  V roce 2016 čeká Správu silnic certifikační audit.

„Vyžadujeme osobní odpovědnost, týmovou spolupráci a angažovanost při zajišťování kvality a ochrany životního prostředí. Neustálým zlepšováním pracovního prostředí, sociálních podmínek a uplatňováním zásad bezpečnosti práce jsou naši pracovníci motivováni k loajalitě k organizaci,“ komentoval technicko-provozní náměstek Správy silnic MSK Milan Novák.

Mimo jiné byla během auditu dále hodnocena schopnost organizace plnit aplikované požadavky legislativy, předpisů a smluv, včetně efektivnosti řízení při plnění stanovených cílů v plánech a programech, přijatých naší organizací.

Správa silnic Moravskoslezského kraje uplatňuje při všech svých činnostech, jako je údržba a opravy silniční sítě a zajištění realizace dopravních staveb, moderní technologie a klade vysoký důraz na odbornost všech pracovníků a spolupracujících firem. V souvislosti s růstem kvalitativních a kvantitativních požadavků při provádění svých činností vedení organizace zajišťuje neustálé zlepšování svých činností v oblasti kvality, prevenci znečištění a dopadů na životní prostředí a další zlepšování účinnosti zavedených systémů řízení.

Zlepšování je podporováno dokumentovanými postupy s prvotním definováním Politiky integrovaného systému řízení, stanovením cílů a programů v podobě realizačních plánů a pravidelnou kontrolou plnění postupů a výsledků tak, aby byla zajištěna celková kvalita ve vztahu k prosperitě, finančním, lidským a informačním zdrojům, životnímu prostředí a internímu systému bezpečnosti práce.