inmotion discount
stin

7.4.2015 - Vedení Moravskoslezského kraje stejně jako loni rozhodlo, že se v oblastech, které nejvíce trpí znečištěním ovzduší, budou častěji, než ukládá zákon, uklízet silnice. Byť to krajský rozpočet zatíží o 8 milionů korun.  

Proto budou na vytipované komunikace v celkové délce 400 kilometrů, včetně těch, které nejsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, (Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Třinec, Karviná, Bohumín, Český Těšín, Orlová, Rychvald, Havířov, Petřvald, Nový Jičín, Kopřivnice, Studénka, Opava, Hlučín, Vratimov, Šenov a Ostrava) vyjíždět zametací a kropicí vozy Správy silnic Moravskoslezského kraje ve čtyřech cyklech nad zákonný rámec. (Pozn.: Čistit komunikace nařizuje zákon dvakrát ročně.)

Nadlimitní čištění bude zahájeno poté, co skončí úklid komunikací po zimě, který ukládá zákon o pozemních komunikacích. První cyklus bude zahájen v půlce května, poslední skončí v říjnu. Tímto opatřením dojde ke snížení koncentrace polétavého prachu přímo v dýchací zóně obyvatel, kteří se kolem komunikace pohybují nebo žijí v její blízkosti. Z minulého období víme, že zvýšenou intenzitou čištění ročně navíc smeteme zhruba 1400 tun prašných částic všech frakcí, které se tak už opětovným zvířením nedostanou zpátky do ovzduší.,“ uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

V Moravskoslezském kraji jsou dlouhodobě překračovány limity pro kvalitu ovzduší u polétavého prachu. Jedním z původců tohoto znečištění jsou emise z automobilové dopravy (emise z výfuků a brzdových destiček) a prašnost z již usazených částic na vozovce. „Častější čistění silnic se jeví jako jedna z možností, jak eliminovat nečistoty na vozovce a minimalizovat škodlivé dopady na zdraví obyvatel. Proto byly pro častější čištění vybrány komunikace I., II. a III. třídy v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, tedy v místech, kde jsou dlouhodobě překračovány povolené limity pro množství polétavého prachu v ovzduší, tzv. částice PM10, jsou v blízkosti obytné zástavby s vysokou hustotou obyvatel, a zároveň je na nich vysoká intenzita dopravy,“vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostředí Daniel Havlík.

K dosažení co největšího efektu jsou termíny nadlimitního čištění silnic sladěny s termíny úklidu, který zajišťují správci jednotlivých komunikací. Navazují tedy na úklidové práce, které provádějí města či obce. Roční rozpočet Moravskoslezského kraje na zvýšenou četnost čištění pozemních komunikací počítá s částkou 8 milionů korun.


„Nadstandardní čištění silnic považuji za jedno z nejefektivnějších opatření ke snížení prašnosti v našem regionu. Také my v Bohumíně o to více čistíme městské komunikace. To spolu s rozšiřováním zeleně a podporou kvalitnějších způsobů vytápění alespoň trochu pomáhá zlepšit kvalitu ovzduší,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

„Ceníme si toho. Na území Karviné spravuje a udržuje krajská správa silnic 320 kilometrů komunikací, naše technické služby pak pečují o  150 kilometrů místních cest. Rozhodně jsme už vloni uvítali, že kraj zahrnul do nadstandardu  i naše komunikace a letošní službu pro sezónu vítáme také. Pomůže to opět  udržet cesty i jejich okolí  v celém městě v čistším stavu bez ohledu na to, kdo je vlastní a kdo je tedy povinen se o ně starat, doprava totiž zatěžuje životní prostředí ve městě dost citelně,“ konstatovala mluvčí Karviné Šárka Swiderová.