inmotion discount
stin

1.4.2015 V letošním roce v rámci mostního programu Správa silnic Moravskoslezského kraje plánuje rekonstrukci nebo opravu u celkem 25 mostů či opěrných zdí s předpokládanými náklady ve výši přibližně 200 mil. Kč. Během měsíce dubna 2015 bude zahájeno 9 staveb. Délka realizace a omezení silničního provozu jsou odvislé od způsobu a náročnosti opravy.

Jedná se vesměs o objekty, které jsou ve špatném stavu nebo jejich stav je dopravní závadou, to znamená, že je u mostu například snížená maximální nosnost, snížená rychlost nebo jiná omezení v plynulosti silniční dopravy. 

 

 mosty2
 Mosty v Návsí
 

Během dubna 2015 budou zahájeny tyto stavby:

Opěrná zeď na silnici III/01151-7 Dolní Lomná (FM),

Most ev. č. 04821-3 Dobratice (FM),

Most ev. č. 4808-2 Petřvald (NJ),

Most ev. č. 44520-1 Vrbno p.Pradědem (BR),

Most ev. č. 46812-6 Dolní Lutyně (KA),

Most ev. č. 4805-3 Petřvaldík (NJ),

Most ev. č. 46820-1 Bělá (OP),

Most ev. č. 4671-3 Kobeřice (OP),

Most ev. č. 442-022 Vítkov (OP)

Kromě toho bude tento měsíc pokračovat rekonstrukce mostu ev. č. 4774-19 Morávka. Jedná se o stavbu, která byla zahájena v roce 2014 v rámci Regionální operačního programu s předpokládaným ukončením v roce 2015. Stejně tak byly po technologické přestávce zahájeny práce na výstavbě prodloužené ulice Bílovecké v Ostravě, rekonstrukce mostních objektů v Návsí u Jablunkova apod..

Pravidelná komplexní péče o mosty, opěrné zdi a o ostatní součásti silnic zajišťuje postupné zlepšování stavebně technického stavu silniční sítě ve vlastnictví Moravskoslezském kraje. Již od roku 2002 Správa silnic zpracovává na kalendářní rok „Mostní program oprav a rekonstrukcí mostů“, který reaguje na aktuální stav. V současnosti je ve špatném a velmi špatném stavebním stavu nosné konstrukce 228 mostů z celkového počtu 1119, žádný most na území kraje není v havarijním stavu.

Správa silnic každoročně také zajišťuje kontroly mostů a provádí jejich základní údržbu, která by měla prodloužit dobu jejich životnosti. V letošním roce, stejně jako v roce 2014, bude provedena u cca ¼ mostů běžná údržba spočívající v opravách funkčnosti odvodnění mostních objektů, dilatací, zádržných systémů a v neposlední řadě v odstranění nánosů i nevhodné vegetace.