inmotion discount
stin

5.3.2015  Poslední středisko, které se Vám pokusíme představit má cekem 6 okruhů a zajišťuje zimní údržbu silnic ve statutárním městě Ostrava prostřednictvím akciové společnosti Ostravské komunikace. Jedná se o silnice II. a III. třídy, neboť údržbu silnic I. tříd si jejich správce, což je ŘSD ČR, zajišťuje prostřednictvím OK, a.s. samostatně.

 

 ov3

 

„Všechny okruhy jsou udržovány v zimě chemickým posypem, a abychom zajistili hlavně v dopravních špičkách, dobrou průjezdnost pomáhá i několik externích dodavatelů, či Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. V Ostravě je velké množství mostů, které často namrzají, a proto se provádí i preventivní posyp. K monitoringu aktuálních stavů komunikací využíváme městské kamery, tyto kamery slouží vlastně pro všechny Ostraváky. Samozřejmě, že spolupracujeme také s dopravním podnikem,“ konstatoval vedoucí střediska Ostrava Marek Melichárek a dodal: „Kromě vysoké frekvence silniční dopravy nás trápí nekázeň a nepozornost řidičů. Problematické místo je estakáda kolem Bazalů a serpentiny v Plesné. Zimní údržba krajského města, kde se nachází velké množství čtyřpruhů a cyklostezek je odlišná od zimní údržby kolegů jiných středisek, kde hustota obyvatel není tak vysoká.“

 

 ov2

 Slad na posypovou sůl

Pod středisko Ostrava spadají také silnice II. a III. třídy, které spojují Ostravu s okolními obcemi jako je například Děhylov, Olbramice, Zbyslavice, Radvanice, Bartovice, Šenov nebo Vřesina.

„V některých otevřených úsecích Na lukách mezi Polanskou nad Odrou a Starou Bělou se instalují zásněžky i sněhové tyče, jejichž potřeba, ve srovnání s jinými středisky v kraji, není tak velká,“ doplnil Marek Melichárek.

 

 ov6

 

V ostravském regionu je několik vlastníků silničních sítí a vyznat se, kdo má tu nebo onu silnici na starosti je pro občany složité. Všichni se však snaží dělat svou práci tak jak je to jen možné. Na sníh se nedá připravit, ten se dá, až spadne jenom uklidit.

 

ov5

 

Na závěr našeho šestidílného povídání o zimní údržbě na Správě silnic Moravskoslezského kraje.

 

ov7 

 

Věřte, že silničáři nespí a v rámci finančních možností, technického vybavení a osobního nasazení dělají, co umí a mohou.