inmotion discount
stin

23.2.2015  Moravskoslezský kraj by měl letos získat finance na opravu silnic II. a III. tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Z částky 4,4 miliardy korun, kterou Ministerstvo dopravy rozdělí mezi kraje podle délky komunikací, obdrží Moravskoslezský kraj přes 247 milionů korun. Z rozpočtu kraje pak bude ještě na souvislé opravy krajských komunikací použito dalších 47 milionů korun.

Přípravu všech staveb, přijetí státní dotace včetně zajištění maximální efektivnosti čerpání prostředků ze SFDI provede Správa silnic Moravskoslezského kraje, která spravuje silnice II. a III tříd v majetku Moravskoslezského kraje. Ten všechny podmínky pro získání maximální přidělené částky pro letošní rok splní tím, že na souvislé opravy vyčlení pro rok 2015 dalších 47 milionů korun, což odpovídá průměru vynaložených vlastních zdrojů v letech 2012 až 2014 na opravy cest.

 „Navýšení státní dotace je skvělá zpráva. Moravskoslezský kraj vlastní silniční síť II. a III. třídy s celkovou délkou 2735 kilometrů. Hrubým odhadem potřebuje opravu zhruba celá čtvrtina komunikací. Celkových dvě stě devadesát čtyři milionů korun nám letos umožní spravit více úseků, než jsme původně plánovali,“ říká Daniel Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. 

Vzhledem k přidělení státní dotace kraj mohl Plán souvislých oprav rozšířit o další úseky. „Hlavními kritérii při sestavování seznamu navržených komunikací k opravě byl jejich havarijní stav, význam  a  zatížení komunikace, hluk a vibrace, nebo podněty obcí,“ vysvětluje Tomáš Böhm, ředitel SSMSK. „Způsob oprav bude vycházet mimo jiné z provedených diagnostik nezávislými odbornými laboratořemi, které posoudí navrhované úseky a stanoví optimální způsob opravy,“ dodává Böhm.

 Opravy úseků silnic II. a III. tříd, z nichž bude nejčastější zejména výměna povrchu, odstartují po ukončení výběrových řízeních na zhotovitele. Práce musí být hotovy ještě letos.

 

Příloha: Seznam schválených souvislých oprav II. a III. třídy pro rok 2015 na území Moravskoslezského kraje