inmotion discount
stin

17.2.2015 V další části našeho povídání o zimní údržběse budeme věnovat středisku Karviná. Oblast v podhůří Beskyd ve výšce 220 n. m. je poznamenána důlní činností, která je patrná nejen na krajině, ale i na cestách. V dobách, kdy byla těžba uhlí na vrcholu, se v této lokalitě stavěly přístupové cesty, které musely zvládnout nápor silniční dopravy. Proto se na Karvinsku z velké části nyní jezdí po komunikacích se čtyřmi jízdními pruhy, které samozřejmě zvyšují nároky na jakoukoli údržbu.

Zimní údržba v noci

ka6

 

Středisko Karviná je rozděleno na dvě cestmistrovství v Karviné a Albrechticích. Nejprve se budeme věnovat cestmistrovství Karviná. „Náš karvinský region máme rozdělený do 12 okruhů, které jsou vedeny hlavně v zastavěných oblastech, v průtazích měst, kde jsou široké silnice. V těchto místech musí auta zimní údržby projet několikrát,“ začal mistr běžné údržby Rostislav Mrozek a pokračoval: „Vzhledem k tomu, že jezdíme průtahy měst jako je Orlová nebo Karviná musíme udržovat i velké množství křižovatek s odbočovacími a připojovacími pruhy, nebo nájezdové rampy. Města s velkým provozem aut na sebe plynule navazují a vzhledem k tomu, že jsou silnice široké, abychom dosáhli lepšího účinku, musí se na širokou cestu vydat dvě auta současně. V průtazích obcí musíme dávat pozor, abychom plužením neodhrnuli sníh na přístupové chodníky rodinných domů. Taková jízda je velmi náročná na pozornost řidiče.“

Technika připravená k výjezdu

ka9

 

Hlavní tahy na Karvinsku se udržují chemickým posypem, cesty menšího významu, což jsou silnice III. tříd se sypou inertním materiálem. Největší frekvence kamionové dopravy je na rychlostní komunikaci R48, ta způsobuje největší problémy.

Průjezd sypače obcí

ka5

 

„Uvízlé kamiony v kopcovitých terénech, které nemají zimní výbavu a jsou kolikrát přetížené, sypačům zcela znemožní průjezd a údržba okruhu se tak zpomalí. V mnoha případech řidiči nerespektují vozidlo s výstražným oranžovým světlem,“ řekl vedoucí provozního úseku Petr Michalička a dodal: „I když naše auta nemají právo přednosti v jízdě jako vozidla IZS, přesto dle zákona 361/2000 Sb. část § 42 zákona 361/2000 Sb. řidič vozidla vybaveného zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, v určitých situacích, není povinen dodržovat ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích. Řidiči ostatních vozidel musí takovému vozidlu umožnit jízdu nebo pracovní činnost a podle okolností snížit rychlost jízdy, popřípadě i zastavit vozidlo. Uvítali bychom také, kdyby řidiči respektovali §41 odst. 8 Zákona o silničním provozu – Volný pruh v kolonách. Jedná se o povinnost řidičů vytvořit, v případě vzniku kolony na silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru, průjezdný jízdní pruh pro vozidla s právem přednostní jízdy, který mohou používat i vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci, což jsou pluhy a sypače Správy silnic.“

Příprava sypačů k výjezdu

ka14

 

Skladovací prostory posypových materiálů má středisko v Albrechticích s kapacitou 2 200t soli a pro údržbu rychlostní komunikace R 48 Český Těšín - Nošovice a ostatních krajských komunikací oblasti Těšínska v Chotěbuzi s kapacitou 950t soli. Navíc je na obou cestmistrovstvích uskladněno až 6000t inertních posypových materiálů.

 

ka2

 

„Po silnicích na Karvinsku převážejí nákladní auta uhelné kaly a vytěženou hlušinu (haldu) a tím znečišťují vozovky. I když přepravní firmy po sobě silnice čistí, nelze tuto činnost provádět za mrazu, kdy by mohla voda z kropících a zametacích vozidel způsobit namrzání vozovek“, konstatoval Petr Michalička.

Zimní údržba na Karvinsku

ka12

 

Moravskoslezský kraj se snaží o zlepšení životního prostředí, a proto již několik let vynakládá zvláštní finanční prostředky na čištění vybraných úseků silnic. Jednoúčelový samosběr, který Správa silnic Moravskoslezského kraje mohla nakoupit díky dotaci z Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí je umístěn právě na středisku Karviná. Speciální čistící vozidlo provádí čištění střídavě na silniční síti střediskaKarviná a Frýdek-Místek.

Samosběr pořízený za finanční pomoci EU

 ka15

 

„Ve vhodných klimatických podmínkách čistící vozidlo vyjíždí na vybrané silnice II. a III. třídy i v zimě. Pokud naši zaměstnanci nejezdí se sypačem, v rámci náhradních prací nejčastěji provádějí ořezy a kácení starých stromů. Kromě toho čistíme krajnice pod svodidly, provádíme vysprávky výtluků studenou balenou a další z mnoha údržbových prací na silniční síti “ uzavřel Michalička.

Oprava silničářské techniky se provádí v střediskových dílnách

ka3

 

I v průběhu zimy vznikají na našich autech poruchy, které se v dílnách okamžitě opravují. Vyměňují se například břity na radlicích, nebo se připravuje technika na letní údržbu.