inmotion discount
stin

13.2.2015 V třetí části našeho exkurzu mezi silničáře se budeme věnovat středisku Frýdek – Místek, které udržuje komunikace v oblasti Beskyd. Vzhledem k tomu, že se jedná o turisticky hojně navštěvovanou oblast, je zde potřeba věnovat také velkou pozornost silnicím před víkendovým náporem turistů.

Technika na středisku Frýdek – Místek připravená k výjezdu

 fm3

 

„Největším cestmistrovstvím této oblasti je Frýdek–Místek s jedenácti okruhy. Skládka veškerého posypového materiálu je uložena na Staříči a to znamená, že se posypová auta před zásahem musí připravit a naplnit. Na skládce je přítomen vždy strojník, který postupně auta naplní posypovou solí nebo inertním materiálem. Sypače se pak vrátí na cestmistrovství, kde čekají na příkaz k výjezdu,“ vysvětlil postup přípravy vedoucí cestmistr Robert Jendřejčík. „Celková kapacita našeho skladu je 7 300 tun posypové soli a 2 500 tun inertního materiálu. Přímo na středisku Frýdek-Místek máme k dispozici také solankovou nádrž na 70 000 m3 solanky,“ pokračoval Robert Jendřejčík.

 

fm2

 

V rajonu frýdeckého cestmistrovství je největší asi čtyřicetikilometrový úsek rychlostní komunikace R48, jedná se o evropsky významnou komunikaci E462. Na rychlostní komunikaci je napojena také průmyslová zóna v Nošovicích, jejichž obslužnou silnici s velkou intenzitou nákladní dopravy mají frýdečtí taktéž na starosti.

Údržba silnice I/56 Ostravice Bílá

 fm6

 

„Intenzita kamionové i osobní dopravy z Frýdku – Místku do Beskyd je silná a neustává ani o víkendech. Silnice se nacházejí v podhůří Beskyd a to s sebou nese větší nároky na zimní údržbu. Ve vyšších nadmořských výškách si vesměs řidiči uvědomují, že musí dát nohu z plynu, máme však i úseky v nižších polohách, kde se občas vyskytují anomálie. Například na silnice I/56 v těsné blízkosti celulózky vzniká mikroklima, díky páře, která se zde tvoří a ta způsobuje lokální námrazu na vozovce,“ doplnil vedoucí cestmistrovství.

 

fm7

 

Z cestmistrovství ve Frýdku-Místku se přesuneme do Beskyd na cestmistrovství Bílá. Vzhledem k tomu, že se tato silničářská základna nachází již v horách, panují zde mnohem extrémnější zimní podmínky a zimní údržba trvá kolikrát od listopadu do března. „Cestmistrovství má jeden zdvojený okruh, což znamená, že na trase jezdí dva sypače souběžně. Silnice se zde udržují plužením a posypem inertního materiálu, včetně silnice I/56 Ostravice – Bílá, která se nachází v blízkosti vodního zdroje a posypová sůl je zde zakázána,“ informoval vedoucí cestmistr Josef Šálek a upozornil: „Intenzita kamionové dopravy se každoročně zvyšuje. Přejezd z Ostravice přes Bílou na Bumbálku však kamionům a nákladním autům s přívěsem dělá velké problémy i při malém spadu sněhu. To co osobní auta projedou bez zvláštních problémů, není kamion schopen. Z preventivních důvodů se proto uzavírá tato silnice pro kamiony a nákladní auta s přívěsem. Uzavírka je označena dopravními značkami, které často řidiči těžkých vozidel přehlížejí, nebo nerespektují,“ konstatoval Josef Šálek.

Značka B33 – Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem nebo návěsem

 fm9

 

Silnice I/56 Ostravice až po křižovatku silnic I/56 a I/35 je udržována Správou silnic Moravskoslezského kraje inertním posypem.

Skládka inertního posypu pro potřeby cestmistrovství Bílá

 fm4

 

Další cestmistrovství s šesti okruhy je v Bystřici. „Z větší části udržujeme silnice II. a III. třídy. V prvním pořadí důležitosti v zimní údržbě je hlavní tah z Českého Těšína na hraniční přechod Mosty u Jablunkova se Slovenskou republikou, silnice I. třídy v Třinci k nemocnici, nebo z Třince na Horní Lištnou, kde se nachází hraniční přechod s Polskou republikou“ začal vedoucí cestmistr Tadeáš Heczko a pokračoval: „V zimním období silnici na hraniční přechod v Mostech u Jablunkova blokují kamiony, které hlavně na Slovenské straně mají problémy s kopcovitým terénem. Problémové úseky jsou také kolem lyžařských středisek a to nejen frekvencí automobilové dopravy, ale i sněhem, který napadá při umělém zasněžování na vozovku. Jedná se o nebezpečný jev, kdy jsou silnice holé a mokré a ve zmíněných úsecích mohou řidiče překvapit nepříjemnou změnou povrchu. To se děje také v oblastech, kde se tvoří pára, která kondenzuje a padá na vozovku na ulici Frýdecká kolem čističky odpadních vod. Komplikací je také silnice na Hrčavu. Jedná se o 10 km dlouhý úsek, který vede lesem. Silnice se udržuje v III. pořadí důležitosti, což je do 12 hodin po spadu sněhu. Vždy se však snažíme silnici ošetřit tak, aby se místní občané dostali v přiměřeném čase do práce a do škol.

Údržba zásněžek

 fm5

 

V rámci zimní údržby zaměstnanci Správy silnic provádějí opravy a doplňování poškozených zásněžek, které sami vyrábějí v průběhu náhradních prací.  Zásněžky se instalují kolem některých úseků silnic již na podzim. Při rozmístění zásněžek se využívají větrné mapy, které sledují nejčastější směr větrů. Zvyšuje se tím jejich účinnost.