inmotion discount
stin

10.2.2015 Navazujeme na I. část našeho povídání o zimní údržbě silnic v Moravskoslezském kraji. Tentokrát se budeme věnovat středisku Nový Jičín, které je rozděleno na dvě cestmistrovství, a to cestmistrovství Nový Jičín a Odry. Třetí oblast okresu Nový Jičín, Bílovecko, udržuje celoročně místní dodavatelská firma.  Stejně tak silnici I/57 Nový Jičín – Valašské Meziříčí udržuje dodavatelská firma. Jedná se o pilotní projekt Ředitelství silnic a dálnic, kdy zimní údržbu silnic provádí firma vzešlá z výběrového řízení. Proto již druhým rokem situaci v zimě na silnici z Nového Jičína do Valašského Meziříčí nemůžeme ovlivnit.

Skladovací haly na posypovou sůl

nj2

 

Začneme tedy dispečinkem přímo v Novém Jičíně. Vedoucím cestmistrem je tady Pavel Kliment. „Zimní údržba je u nás rozdělena do osmi okruhů, čtyři se udržují chemickým posypem a čtyři inertním posypem. Řidiči se střídají nepřetržitě ve dvanáctihodinových směnách. Doba provedení zimní údržby na jednotlivých okruzích se pohybuje od tří do pěti hodin. Z toho vyplývá, že není možné být ihned na všech problematických místech obvodu. Vzhledem k tomu, že máme skladové haly na posypový materiál přímo na středisku, v autech je předpřipravena jen solanka a posypový materiál se nakládá těsně před výjezdem. Naložení sypacího vozu trvá jen několik minut.  Jsme proto schopni v případě potřeby ihned reagovat,“ vysvětlil mistr cestmistrovství Petr Svatoš.      

Nádrž na solanku

nj3

 

Na středisku v Novém Jičíně je také uložena krajská zásoba posypové soli. „V jedné ze čtyř naplněných hal je uskladněno přibližně 1700 tun soli pro případ, že dodavatelé nebudou z různých důvodů schopni potřebnou sůl dodat. Pro představu by tato zásoba vydržela pro celý Moravskoslezský kraj na 2-3 kalamitní dny,“ doplnil vedoucí provozního úseku Roman Šenk.

Dispečerské pracoviště na středisku Nový Jičín

nj5

 

Na území Novojičínska je několik problémových míst. Většinou jsou to silnice, které vedou do vyšších nadmořských poloh. „Například silnice I. třídy z Frenštátu p. R. do Rožnova p. R. se na úseku Frenštát p. R. - Pindula může udržovat jen inertním posypem, neboť se komunikace nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy a v ochranném pásmu vodního zdroje,“ vysvětlil vedoucí provozního úseku Roman Šenk a dodal: „Silnice Pindula - Rožnov pod Radhoštěm se již posypovou solí udržovat může. Dalším, na zimní údržbu, složitým územím, jsou Oderské vrchy. Silnice procházejí otevřeným prostorem, ve kterém se velice často tvoří sněhové jazyky a návěje. Nekritičtější bývá situace na silnici I/57, na hlavním tahu z Nového Jičína do Opavy, na katastru obce Vrchy.  Zde situaci vždy komplikuje množství projíždějících kamionů, které pravidelně zablokují cestu a průjezd sypače nám zbrzdí, ne-li úplně znemožní.“

Meteorologický informační systém METIS na monitoru dispečera

nj0

 

nj8

 

 „Pro včasnou přípravu na zimní zásah využíváme mimo jiné moderní meteorologický informační systém METIS. Jedná se o softwarové řešení pro prezentaci silničních meteorologických informací se zaměřením na aktuální a budoucí situaci na silnicích. METIS poskytuje ucelený přehled o počasí v reálném čase a je užitečným pomocníkem každého dispečera zimní údržby komunikací. Prostřednictvím rozmístěných kamer na hlavních tazích zprostředkovává vizuální kontakt se situací přímo na komunikaci. Je to pro nás velká pomoc, neboť máme aktuální obrázky z terénu a jsme schopni si odvodit vývoj situace i na silnicích nižších tříd. Tento systém funguje v našem kraji přibližně 5 let. V minulosti nám pomáhaly alespoň městské kamery,“ konstatoval Roman Šenk.

Kamera, monitoruje situaci v terénu

nj12

 

Rozmístěné kamery jsou schopny poskytnout potřebné informace například o teplotě povrchu silnice, neboť jsou na nich naistalována čidla a samozřejmě přenášejí vizuální obrázek okamžitého stavu komunikace. V současnosti se připravuje instalace nové kamery v oblasti Oderských vrchů. Zde se nachází druhé cestmistrovství střediska Nový Jičín, v Odrách.

Údržba silničářské techniky

nj4

 

„Silnice v lesních úsecích velmi často namrzají a jsou extrémně zatížené těžkou dopravou. Uvíznutí kamionů v kopcích znamená pro naše sypače velké komplikace,“ začal vedoucí cestmistr Marek Žemla a dodal: „Naše cestmistrovství má na starosti 5 okruhů zimní údržby a v naší oblasti je i hodně neudržovaných tras. Jedná se o dopravně nevýznamné silnice, neboť dopravní dostupnost je zajištěna jinou cestou. Jsou to hlavně spojky, které se udržovat někdy vůbec nedají, je tam úzká cesta, kde se sypač není schopen vyhnout s protijedoucím autem. Někteří řidiči tyto informace nerespektují a uvíznou. Jejich vyprošťování je pak náročné nejen na čas. Řidiči by toto zimní omezení měli bezpodmínečně respektovat.“

Ledořez

nj13

 

Pokud to stav vozovek vyžaduje, a klimatické podmínky dovolí, snažíme se likvidovat nebezpečné ujeté zledovatělé sněhové vrstvy s vyjetými kolejemi. Používáme k tomu ledořez za traktor, nebo greader.

Na CM v Odrách se zpracovává odpadové dříví

nj7

 

Také na obou cestmistrovstvích střediska Nový Jičín zaměstnanci v době, kdy jsou vhodné klimatické podmínky, a není potřeba zimní údržby, vykonávají náhradní práce. Kromě údržby techniky se v Odrách připravuje změna způsobu vytápění na tuhá paliva v dílnách. Proto se veškerá nepotřebná dřevní hmota, která vznikne při ořezech a kácení starých stromů, vozí na cestmistrovství v Odrách, kde jej zaměstnanci dále zpracovávají a vytváří si zásobu pro vytápění, které v budoucnu výrazně sníží náklady na provoz cestmistrovství.