inmotion discount
stin

6.2.2015 Zimní údržba komunikací se řídí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. Na jejichž základě jsou každoročně vytvářeny zásady zimní údržby na silniční síti Moravskoslezského kraje tzv. plán zimní údržby. I když plán zimní údržby platí pro všechna územní střediska stejně, každá oblast má však svá specifika.

Ilustrační foto nakladač

 op2

  

Na to, jakým způsobem se provádí v zimě údržba silnic, a kde je potřeba zvýšené pozornosti, jsme se zeptali vedoucích cestmistrovství šesti středisek Správy silnic Moravskoslezského kraje.

Hala pro uskladnění posypové soli na středisku Opava má kapacitu 1 900 tun

 op6

  

Středisko Opava udržuje velké množství silnic I. třídy, což jsou hlavní tahy, které musí být v zimním období udržovány v I. pořadí. Tady je třeba vysvětlit, že dle plánu zimní údržby jsou všechny komunikace zařazeny do „pořadí důležitosti“. Do I. pořadí jsou zařazeny rychlostní komunikace, silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy. V II. pořadí jsou zbývající silnice I. a II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně významné silnice III. třídy. V III. pořadí jsou ostatní silnice III. třídy a nezařazené silnice II. pořadí a udržované zpravidla jen pluhováním. Silnice neudržované jsou silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich nepatrný dopravní význam vykonávat zimní údržbu. Jednotlivá pořadí mají přesně specifikovaný časový plán.

Do třech solankových nádrží, které se nacházení na středisku Opava se vejde celkem 70m3 solného roztoku

 op4 

 

„Opavsko je rozděleno do devíti okruhů, z nich jeden je městský. Dispečer, který má zimní pohotovost sleduje hydrometeorologickou předpověď a v případě potřeby dává pokyn řidičům sypačů k přípravě na výjezd. Na cestmistrovství v Opavě si většinou řidiči nakládají sypače sami. Na jedno auto se vejde cca 4-5 tun posypové soli, což jsou přibližně 4 lžíce nakladače,“ řekl vedoucí cestmistrovství Opava Zdeněk Berger a pokračoval: „Stejným způsobem se plní auta inertním posypem. Na středisku máme kromě skladů na sůl a inert také solankové nádrže. V případě větší spotřeby jsme si schopni solanku sami namíchat v době náhradních prací, kdy naši řidiči musí ze zákona držet pohotovost, ale nemusí dle klimatických podmínek, vyjíždět do terénu.“

V rámci náhradních prací se vyrábějí zásněžky a sněhové tyče

 op0                     

 

Pokud vznikne taková povětrnostní situace, která může podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost silnic, jako je vánice, dlouhé sněžení, vznik námrazy a ledové vrstvy, mrznoucí déšť a tak podobně, silničáři dostanou pokyn k výjezdu. Právě v nejvíce vypjatých situacích volají občané a upozorňují na problémy na silnicích. „V takovém případě, vždy situaci a sjízdnost prověřujeme a snažíme se ji co nejrychleji řešit. Je třeba si však uvědomit, že v jednu chvíli nemůžeme být všude, stejně tak si nemůžeme dovolit poslat sypací auto zbytečně, i když i to se nám stalo. Snažíme se vždy na podněty občanů reagovat,“ vysvětlil Zdeněk Berger.

Sněhové tyče

op9

 

Zimní pohotovost musí silničáři ze zákona držet každoročně od 1. listopadu do 31. března. V rámci náhradních prací se proto vyrábějí zásněžky a sněhové tyče, opravuje a udržuje se technika. V denních hodinách provádějí zaměstnanci Správy silnic ořezy keřů a stromů nebo vyměňují svislé dopravní značení. „Naši zaměstnanci musí mít universální schopnosti, neboť kromě řidičského umění musí zvládnout práci s pilou, křovinořezem nebo štětcem,“ doplnil vedoucí cestmistr Zdeněk Berger.

Uskladněné dopravní značky

 op8 

 

Středisko Opava je rozděleno do čtyř cestmistrovství. To nejvýše položené na Opavsku v nadmořské výšce nad 500 m n. m. se nachází CM Vítkov, kde spadá údržba Červeného Vrchu v nadmořské výšce 600 m. n. m. Na tomto cestmistrovství, které má pět okruhů, jsou rozdílné klimatické podmínky. „Teplotní rozdíl na trase může být až pět stupňů. Většina udržovaných silnic jsou v kategorii II. a III. třídy, které se z větší části udržují plužením a inertním posypem,“ řekl vedoucí cestmistr Libor Bednář a dodal: „Naše udržované komunikace procházejí velmi často otevřenými úseky, kde se tvoří sněhové jazyky a návěje. Na podněty občanů vždy reagujeme, ale některé odlehlé osady spojují s okolním světem silnice III. třídy, které se podle plánu zimní údržby protahují až v třetím pořadí, což je do 12 hodin. Naše zkušenost je, že máme i tyto silnice protažené do 3-4 hodin.

V rámci náhradních prací se opravuje technika

 op5 

 

Když se na Vítkovsku spojí více faktorů jako je husté sněžení, vítr a namrzlá vozovka, silničáři své určené okruhy projíždějí pluhem bez přestávky. „V extrémních mrazech se nám stávalo, že posypový materiál na sypači zamrzal, proto jsme si v době náhradních prací upravili 3 korby sypačů tak, abychom je mohli v průběhu posypu vyhřívat,“ doplnil Libor Bednář.

Ilustrační foto pluhování

 op3 

 

Čtyři okruhy jsou na cestmistrovství Hlučín, které provádí údržbu silnic II. a III. třídy v průtazích mnoha obcí na Opavsku, ty se z větší části udržují plužením a inertním posypem, výjimkou je hlavní tah na Opavu, kde se provádí zimní údržba chemickým ošetřením vozovky. Vedoucím cestmistrem je zde Rostislav Šimon. „Zajišťujeme sjízdnost silnic pro obyvatele hustě osídlené oblasti s vysokou dopravní frekvencí. Mnoho občanů z naší lokality dojíždí do práce buď do Opavy, nebo Ostravy. Proto je zcela běžnou praxí velké množství telefonátů ohledně sjízdnosti silnic,“ řekl vedoucí cestmistr a doplnil: „Pokud nám náš sypač uvízne v koloně mezi ostatními auty, nemáme žádné možnosti, jak průjezd sypačů urychlit. Přesto všechno se naši chlapi v sypačích snaží o maximální nasazení a rychlost.

 

Cestmistrovství v Hrabyni je dalším ze čtyř opavských, které má na starosti mimo jiné také páteřní komunikaci  I. třídy  č. I/11 Opava – Ostrava. Na této komunikaci je několik náročných úseků, jedná se o kopec Hrabyňský, Josefovský a kopec zvaný Lázeňák za obcí Velká Polom ve směru na Ostravu. Všechna tato místa vyžadují včasnou a důkladnou zimní údržbu. Jedná se o hlavní tah z Opavy na Ostravu s vysokým počtem projíždějících kamionů a nákladních aut. Problémem však jsou hlavně někteří nezodpovědní řidiči, mnohdy přetížených nákladní vozidel a zejména kamionů, kterým se kolikrát nepodaří vyjet stoupání Hrabyňského kopce, byť je povrch vozovky suchý nebo jen vlhký a zablokují jeden celý stoupací jízdní pruh,“ konstatoval vedoucí cestmistr Hrabyně Antonín Hluchý.V současné době projíždějí všechna vozidla v některých místech úsekem výstavby nového silničního spojení Opavy s Ostravou, který by měl po dostavbě výše zmiňované problémy, když ne zcela odstranit, tak alespoň citelně zmírnit,“ uzavřel Antonín Hluchý.